Điều động lãnh đạo Sở Y tế và Sở Kế hoạch - Đầu tư

Thứ Ba, 21:24, 26/02/2013 [GMT+7]
.

(QNĐT)- Ngày 26/2, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Khoa đã ký các quyết định điều động ông: Phạm Hồng Phương- Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi và ông Trần Văn Nhân - Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư.
 
TIN LIÊN QUAN

 
Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 270, điều động ông Phạm Hồng Phương- Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Y tế đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh kể từ ngày 1/3/2013 (để Thường trực HĐND tỉnh bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Ngãi).

Ông Nguyễn Tấn Đức- Phó Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm nhận bàn giao và quản lý điều hành công việc của Sở Y tế cho đến khi bổ nhiệm giám đốc mới, thay ông Phạm Hồng Phương.

Tại Quyết định số 272, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định điều động ông Trần Văn Nhân - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư đến nhận công tác mới tại Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Ngãi kể từ ngày 1/3/2013.

Ông Trần Văn Nhân có trách nhiệm bàn giao công tác đang đảm nhận cho ông Lê Tấn Hùng - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ông Lê Tấn Hùng có trách nhiệm nhận bàn giao và quản lý điều hành công việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư cho đến khi bổ nhiệm giám đốc mới, thay ông Trần Văn Nhân.
 
 
T.Nhi
.