Ước vọng đầu năm

Thứ Sáu, 08:41, 25/01/2013 [GMT+7]
.

(QNg)- Năm 2013 đã đến! Gỡ tờ lịch đầu tiên của năm, có nghĩa, những nhiệm vụ mới đã đặt ra và đang chờ chúng ta phía trước. Nối vòng tay lớn, kết tụ sức mạnh, với trí tuệ và bản lĩnh của người Quảng Ngãi, cán bộ, quân và dân trong tỉnh sẽ cùng lập nên những  kỳ tích mới, đưa Quảng Ngãi lên tầm cao và vị thế mới trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước!


Lịch sử hào hùng; truyền thống cách mạng vẻ vang; tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất, lao động cần cù, sáng tạo được hun đúc trong mấy trăm năm mở mang vùng đất Núi Ấn - Sông Trà sẽ mãi là nguồn lực tinh thần vô cùng quý giá, tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta đương đầu và vượt qua  khó khăn, thách thức, viết tiếp trang sử vẻ vang cho quê hương Quảng Ngãi anh hùng trong sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc hôm nay!


Năm 2012 đi qua để lại cho chúng ta nhiều kết quả khả quan xen lẫn bao điều trăn trở. Chúng ta phấn khởi vì, dù chịu nhiều tác động bất lợi của kinh tế thế giới và trong nước, nhưng nền kinh tế của Quảng Ngãi vẫn tiếp tục phát triển; an ninh chính trị, trật tự xã hội ổn định; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục nâng lên. Chúng ta băn khoăn, trăn trở vì còn nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng không đạt kế hoạch và trong đời sống xã hội lại nảy sinh những bức xúc mới…


Trước những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và bức xúc mới đang nảy sinh buộc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh phải nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá đúng, suy xét kỹ, xác định rõ nguyên nhân khách quan, nhất là yếu tố chủ quan, để từ đó tìm hướng đổi mới trong phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện; nhanh chóng khắc phục hạn chế yếu kém và phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, những chỉ tiêu đề ra trong năm 2013 và những năm tiếp theo.


2013 - năm thứ ba Quảng Ngãi thực hiện kế hoạch 5 năm về phát triển kinh tế - xã hội. Đây là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa đúc kết thành công và tồn tại của hai năm qua, vừa định ra hướng đi vững chắc hơn cho hai năm còn lại của giai đoạn 2011 - 2015. Với năm bản lề này, Quảng Ngãi đề ra chỉ tiêu tăng trưởng GDP: 7,5 - 8,5%, phấn đấu đạt 9% và thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc  phòng - an ninh quan trọng khác.


Trong điều kiện kinh tế thế giới còn tiếp tục đà suy thoái, kinh tế trong nước phục hồi chậm, đầu tư công giảm... nhưng đa phần chỉ tiêu năm 2013 của Quảng Ngãi đều có hướng "tiến lên". Điều này thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh trong việc nhanh chóng tạo thế và lực mới mạnh mẽ hơn để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII: Phấn đấu đưa Quảng Ngãi cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.


Vượt qua thách thức, khó khăn để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2013 đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc của toàn Đảng bộ, chính quyền các cấp và cộng đồng trách nhiệm của  doanh nghiệp, của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.


Khi sức mạnh đại đoàn kết được khơi dậy, toàn dân cùng với Đảng bộ và chính quyền chung tay lo việc nước, thì chắc chắn rằng, "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua"… Niềm tin và ước vọng tốt đẹp đó của hàng triệu người dân Quảng Ngãi xin gửi vào năm mới 2013!
          

 QUẢNG NGÃI
 

.