Tỉnh ủy Quảng Ngãi: Triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2013

Thứ Tư, 18:23, 16/01/2013 [GMT+7]
.

(QNĐT)- Sáng 16/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2012 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2013. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Minh Toản đã chủ trì hội nghị.
 
Năm 2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh đã triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng; sớm ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức lực lượng để tiến hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2012 đạt kết quả.

 

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
 
 
Các cơ quan tham mưu của Tỉnh uỷ đã tiến hành kiểm tra đối với 13 tổ chức đảng và 10 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý, tiến hành giám sát đối với 12 tổ chức đảng và 15 đảng viên. Các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát đều chấp hành nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám sát, chuẩn bị báo cáo đầy đủ, đúng yêu cầu đề ra và kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm đã được nêu ra trong quá trình kiểm tra, giám sát.
 
Cấp uỷ cấp dưới cũng đã tổ chức kiểm tra 465 đảng viên và 144 tổ chức đảng cấp dưới, tiến hành giám sát 126 đảng viên và 151 tổ chức đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo 5 Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ khoá XVIII, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quy định Những điều đảng viên không được làm, quy chế làm việc của cấp uỷ, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ chính trị và Kế hoạch số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
Qua kiểm tra giám sát đã phát hiện 41 đảng viên và 73 tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm, thi hành kỷ luật 1 đảng viên, số còn lại đã được kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm và có giải pháp sửa chữa khắc phục khuyết điểm. Cấp uỷ và Uỷ ban kiểm tra các cấp cũng đã thi hành kỷ luật 184 đảng viên, tăng 20 trường hợp so với năm trước do vi phạm về nguyên tắc tập trung dân chủ, việc chấp hành các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước, thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra sai phạm, tham nhũng, vi phạm về quản lý đất đai, cố ý làm trái các chế độ chính sách, vi phạm về phẩm chất lối sống.
 
Năm 2013, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát với phương châm giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm trọng điểm, tập trung giải quyết những vụ việc tồn đọng kéo dài đã được chỉ ra trong quá trình kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng".
 
Kiểm tra, giám sát với những lĩnh vực bức xúc, những vấn đề nổi cộm được xã hội quan tâm, những địa phương, đơn vị chấp hành chưa nghiêm các kết luận của Tỉnh uỷ, của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ hoặc trì trệ trong công tác cải cách hành chính, chậm giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
 
Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục triển khai thực hiện và tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng; thực hiện có hiệu quả NQ TƯ 5 (khóa X) về "tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng", kết luận số 72 của Bộ Chính trị về "chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020" và Thông báo số 226 của Ban Bí thư về tăng cường tuyên truyền phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng", tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên.
 
 
M.Toàn
 
 
.