HĐND tỉnh: Triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Thứ Sáu, 13:49, 11/01/2013 [GMT+7]
.

(QNĐT)- Sáng 11/1, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

TIN LIÊN QUAN


Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Minh Toản- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Quang Thích- Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, sau khi nghe chỉ đạo của Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 22 của Bộ Chính trị, đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh trình bày kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp; kế hoạch tổ chức, triển khai công tác lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của HĐND tỉnh. Các đại biểu đã tiến hành trao đổi, đóng góp ý kiến thống nhất kế hoạch chung, phân công trách nhiệm cụ thể trong việc triển khai lấy ý kiến nhân dân, nhằm đảm bảo đúng tiến độ thời gian đề ra.

 

Đồng chí Phạm Minh Toản- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Phạm Minh Toản- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị


Theo đó, Thường trực HĐND có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức Hội thảo lấy ý kiến của các thành phần; tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh để thảo luận tham gia ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp; phối hợp với UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn tỉnh; tổng hợp ý kiến tham gia của đại biểu HĐND tỉnh, gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội...

UBND tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức các hình thức phù hợp lấy ý kiến nhân dân trong toàn tỉnh; chủ trì Hội nghị phổ biến nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, giới thiệu Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên địa bàn tỉnh; xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của nhân dân gửi cho Thường trực HĐND, chậm nhất ngày 5/3 phải hoàn thành.

Đoàn đại biểu Quốc hội tham gia phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan trong việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân; thu thập, nghiên cứu ý kiến đóng góp của cử tri trong tỉnh để tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức thành viên của MTTQVN tỉnh; tổng hợp ý kiến gửi về Thường trực HĐND tỉnh, chậm nhất ngày 5/3 phải hoàn thành.

Cùng với đó, các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến những nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đến các tầng lớp nhân dân, làm cho nhân dân tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.


                                                                                      
                                                                                                    Tin, ảnh: Ngọc Đức
 

.