Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2013

Thứ Hai, 22:31, 21/01/2013 [GMT+7]
.

(QNĐT)- Sáng 21/1, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013, đồng thời công bố Quyết định bổ nhiệm các Phó Bí thư đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Minh-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Quang-Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy đã đến dự.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Quang-Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trao Quyết định bổ nhiệm Phó Bí thư đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cho 2 đồng chí Bùi Ngọc Hiếu và Huỳnh Tiến.


Theo đánh giá của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, năm 2012, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Kết luận số 45 của Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 9 (khóa V) và các nghị quyết, chỉ thị của TƯ, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đạt được kết quả quan trọng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng; đã tổ chức, nghiên cứu, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Đảng kịp thời, đảm bảo tiến độ.

Việc thực hiệm kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4 đối với tập thể cấp ủy và đảng viên ở các tổ chức cơ sở đảng đạt yêu cầu. Đến nay đã có 67/67 chi, đảng bộ đã kiểm điểm xong, trong đó 27 đảng bộ, 40 chi bộ kết quả cơ bản đạt yêu cầu; việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được tiếp tục chỉ đạo thực hiện đạt kết quả.

 

Đại biểu tham dự hội nghị.
Đại biểu tham dự hội nghị.


Công tác xây dựng Đảng được củng cố và đi vào nền nếp, phát triển đảng viên có chất lượng đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Trong năm đã kết nạp 244 đảng viên (vượt 61,5% KH). Công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh, góp phần chấn chỉnh kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng tiếp tục được đổi mới.

Về nhiệm vụ năm 2013, đảng bộ khối phấn đấu số tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh đạt 75%. Kết nạp trên 150 đảng viên; 100% các chi, đảng bộ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; 100% các chi, đảng bộ xây dựng chương trình, kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát đảng viên theo quy định, cũng như xây dựng kế hoạch và đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại, khuyết điểm sau kiểm điểm TƯ 4 đạt kết quả.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được triển khai kế hoạch "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2013; Kế hoạch tổ chức học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 6 BCH TƯ Đảng (khóa XI); Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 42 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy khối năm 2013 và Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Đảng ủy khối trong quý I năm 2013...

 

Tin, ảnh: M.Toàn
 

 

.