Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Báo cáo kết quả kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4

Thứ Sáu, 10:25, 04/01/2013 [GMT+7]
.

(QNg)- Chiều 2/1, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Khối theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Đồng chí Nguyễn Thanh Quang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến dự.

Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân các đồng chí trong BTV Đảng ủy khối đã bám sát 3 vấn đề cấp bách nêu trong Nghị quyết Trung ương 4. Quá trình kiểm điểm thực hiện nghiêm túc, thẳng thắn, chân thành, khách quan và xây dựng. Mỗi nội dung kiểm điểm đều xác định rõ ưu, khuyết gắn với trách nhiệm của từng cá nhân liên quan; đồng thời đưa ra giải pháp, thời gian cụ thể để khắc phục hạn chế, khuyết điểm, những việc cần làm ngay.

Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Đảng ủy Khối đã tiến hành bầu bổ sung ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Phó Bí thư Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2010-2015. Kết quả đồng chí Bùi Ngọc Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và đồng chí Huỳnh Tiến - ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được bầu vào chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2010 - 2015, với 100% phiếu tán thành.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Quang - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Việc bầu bổ sung các chức danh ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Khối là nhằm kiện toàn, củng cố bộ máy để nâng cao chất lượng hoạt động. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi để Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian đến.


Thanh Thuận
 

.