Đảng bộ huyện Sơn Tịnh: Tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách

Thứ Tư, 14:39, 23/01/2013 [GMT+7]
.

(QNg)- Tình trạng đi trễ, về sớm, làm việc riêng, tiếp khách trong giờ hành chính của nhiều cán bộ, đảng viên đã được hạn chế. Việc thụ lý, giải quyết hồ sơ thủ tục cho tổ chức, công dân có trách nhiệm và nhanh chóng hơn. Tác phong, đạo đức, lối sống của nhiều cán bộ, đảng viên, công chức có tiến bộ... Đó là những chuyển biến tích cực sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa IX của Đảng bộ huyện Sơn Tịnh...

TIN LIÊN QUAN


Những bước chuyển tích cực

Sau một năm triển khai Nghị quyết Trung ương 4, Đảng bộ huyện Sơn Tịnh đã "bắt mạch" được những yếu kém, khuyết điểm, những tồn tại của từng cá nhân, tập thể trong Đảng bộ. Ông Nguyễn Thanh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sơn Tịnh cho biết: Qua kiểm điểm, có nhiều cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Thể hiện ở chỗ lơ là, thiếu nghiêm túc trong học tập quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tùy tiện trong sinh hoạt, hội họp; kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị các cấp chưa nghiêm. Cụ thể là, cấp dưới không phục tùng cấp trên; cá nhân không phục tùng tổ chức; đi trễ, về sớm, làm việc riêng, tiếp khách, tiệc tùng trong giờ hành chính; thiếu tinh thần trong thực thi công việc...

 

Một góc trung tâm thị trấn Sơn Tịnh
Một góc trung tâm thị trấn Sơn Tịnh


Đối với tập thể, một số cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị có tình trạng mất đoàn kết nội bộ; có tư tưởng qua loa, đối phó; nhiều cấp ủy đảng chưa thẳng thắn, mạnh dạn trong đấu tranh phê bình và tự phê bình. Tình trạng né tránh, ngại va chạm, tâm lý giữ thế, đối phó... còn phổ biến. Đặc biệt, một số cán bộ, đảng viên lợi dụng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có hành vi sách nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, công dân, hoặc cố tình làm sai chế độ, chính sách vì mục đích cá nhân... gây ảnh hưởng không tốt đến niềm tin của người dân đối với Đảng.

Tuy nhiên, qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân trong Đảng bộ đã có những chuyển biến rất tích cực cả về nhận thức và hành động. Tình trạng làm việc riêng, tiếp khách, tiệc tùng trong giờ hành chính của một bộ phận cán bộ, công chức bước đầu đã được hạn chế. Tác phong, đạo đức, lối sống của nhiều cán bộ đảng viên, công chức có tiến bộ; việc thụ lý, giải quyết hồ sơ thủ tục cho tổ chức, công dân được nhanh chóng và có trách nhiệm hơn, được nhân dân đánh giá cao.

Tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và từng cá nhân trong Ban Thường vụ đã nhận thức đầy đủ hơn, nhìn lại quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để tiếp tục phát huy những ưu điểm và sửa chữa ngay những khuyết điểm đã được góp ý, kiểm điểm. Trong chỉ đạo, lãnh đạo, những chủ trương, nội dung công tác quan trọng thuộc thẩm quyền đã có sự tập trung bàn bạc thấu đáo, kỹ lưỡng hơn; những vấn đề khiếu nại, tố cáo phức tạp tồn đọng kéo dài, những yêu cầu chính đáng của nhân dân và nhiều vấn đề nổi cộm của địa phương đã được chỉ đạo giải quyết, thường xuyên kiểm tra đôn đốc và đã đạt được một số kết quả nhất định.

Giải quyết nhiều vấn đề cấp bách

Trên tinh thần kiểm điểm, chỉ ra toàn diện, trung thực những tồn tại, khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân của nó, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tịnh đề ra những giải pháp khắc phục sát với thực tế. Trước mắt, những vấn đề cấp bách sẽ được tập trung giải quyết trong thời gian đến, tạo niềm tin cho nhân dân. Những cán bộ, công chức mà dư luận cho rằng có biểu hiện tiêu cực ở một số địa phương, cơ quan, ban, ngành sẽ được điều chuyển. Những cán bộ uy tín giảm sút, không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ sẽ được sắp xếp, bố trí lại. Tài sản cán bộ công chức sẽ được kê khai và công khai.

Những "vấn đề nóng" như khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng; quản lý đất đai, cấp giấy CNQSDĐ, khai khác tài nguyên... cũng sẽ được tập trung giải quyết. Các công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành đưa vào sử dụng mà chưa quyết toán sẽ được hoàn thành dứt điểm, đẩy nhanh tiến độ các dự án dở dang, kéo dài. Kiên quyết xử lý đối với các dự án "treo", các công trình không phát huy tác dụng trên địa bàn...

Đối với tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu các dự án, công trình xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công đều được công khai để tránh tệ nạn tham nhũng. Rà soát, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế "một cửa" để nâng cao hiệu quả công việc, phục vụ nhân dân tốt hơn.

 Cùng với những vấn đề cấp bách trên thì việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng tiếp tục được đẩy mạnh đi vào thực tế cuộc sống, sinh hoạt, công tác của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt Quy định về trách nhiệm, nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Ông Nguyễn Thanh cho biết thêm, những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên thời gian qua là rất đáng mừng. Từng tập thể, mỗi cá nhân đã nhận thấy những khuyết điểm, yếu kém của mình và sẽ phải sửa chữa nghiêm túc. Tuy vậy, để đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện sau kiểm điểm, khắc phục yếu kém của cán bộ, đảng viên, nhằm củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Qua đó thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương trong giai đoạn mới.


    Bài, ảnh: Mai Hòa
 

.