Đại hội công đoàn các cấp: Đúng tiến độ, đạt chất lượng

Thứ Ba, 16:37, 29/01/2013 [GMT+7]
.

(QNg)- Đến nay các cấp Công đoàn trong tỉnh đã hoàn thành tổ chức đại hội Công đoàn cơ sở và Công đoàn cấp trên cơ sở đúng tiến độ, đạt chất lượng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, rộng rãi, sôi nổi của đoàn viên, CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn, làm tiền đề thuận lợi để tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XII (nhiệm kỳ 2013 - 2018).

TIN LIÊN QUAN


Theo thống kê đến ngày 30/6/2012,  Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi có 1.248 công đoàn cơ sở (CĐCS). Tính đến thời điểm này, 100% CĐCS và Công đoàn cấp trên cơ sở đã đại hội và hội nghị đại biểu đảm bảo kế hoạch, đạt chất lượng cao. Nét mới trong đại hội lần này là các cấp công đoàn đều thực hiện tốt phương châm. "Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực".

 

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ngô Thị Kim Ngọc trao kỷ niệm chương
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ngô Thị Kim Ngọc trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho cán bộ công đoàn ngành Y tế.

 

Mục tiêu đại hội được xác định là tiếp tục hướng về cơ sở, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ; tập trung thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cơ bản thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020.

Các cấp Công đoàn trong tỉnh mong muốn phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tỉnh một nhiệm kỳ mới đầy khởi sắc và đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, ngành, địa phương.

Đối với Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XII (nhiệm kỳ 2013 - 2018),  công tác chuẩn bị đã được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh lên kế hoạch từ khá sớm. Các nội dung văn kiện đại hội cơ bản đã thống nhất. Bước đầu hoàn thành và thông qua Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh về đề án nhân sự khóa XII, thực hiện quy trình lấy ý kiến giới thiệu ủy viên Ban Chấp hành khóa mới. Tất cả đã sẵn sàng cho Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XII tổ chức vào ngày 6-7/3/2013.

Dự kiến trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Quảng Ngãi phát triển mới từ 10.000 - 12.000 đoàn viên, thành lập ít nhất 80 CĐCS, phấn đấu xây dựng CĐCS vững mạnh đạt trên  70%. Hàng năm giới thiệu từ 700 - 800 đoàn viên công đoàn ưu tú cho các cấp uỷ đảng xem xét, kết nạp vào Đảng. 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước tổ chức hội nghị Cán bộ, công chức, đại hội công nhân viên chức; 60% doanh nghiệp ngoài Nhà nước tổ chức hội nghị người lao động và ký kết hoặc bổ sung thoả ước lao động tập thể. Phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách liên quan đến người lao động tại hơn 40 doanh nghiệp. 80% gia đình CNVCLĐ đạt gia đình văn hoá, 85- 92% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá. Vận động CNVCLĐ đóng góp 20.000đ/năm vào quỹ "Mái ấm Công đoàn" và hỗ trợ xây mới 50 nhà, sửa chữa 100 nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở.


Bài, ảnh: Q.Tuyến
 

.