Đảng ủy Quân sự tỉnh và các chi, đảng bộ trực thuộc: Hoàn thành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo NQTƯ4

Thứ Hai, 13:45, 17/12/2012 [GMT+7]
.

(QNg)- Đến nay, các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Quân sự tỉnh và 14 đảng  ủy quân sự huyện, thành phố đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Với tinh thần cầu thị, tập thể, cá nhân cấp ủy 14 đảng uỷ quân sự huyện, thành phố và các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Đảng bộ quân sự tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, thường trực huyện ủy, các ban, ngành; các chi bộ trực thuộc;  về những khuyết điểm, yếu kém trên 3 nội dung theo Nghị quyết TƯ4 (khoá XI).

Các ý kiến đóng góp đã đánh giá đúng thực chất, theo 3 nội dung cấp bách trong NQTƯ4 và gợi ý của Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm về một số khuyết điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo; nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể  và cá nhân trên từng cương vị, chức trách được giao; tập trung phân tích rõ khuyết điểm, nguyên nhân,  đề xuất giải pháp khắc phục cụ thể trong thời gian tới.


Anh Khoa
 

.