Chủ tịch Quốc hội: Xem xét miễn nhiệm ngay khi không tín nhiệm

Thứ Năm, 08:55, 13/12/2012 [GMT+7]
.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng cần tiến hành xem xét, quyết định miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc cách chức người giữ chức vụ ngay tại kỳ họp khi có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND bỏ phiếu “không tín nhiệm”.
 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại Phiên họp thứ 13, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại Phiên họp thứ 13, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.Chiều 12/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, việc lấy, bỏ phiếu tín nhiệm được thực hiện định kỳ hàng năm, kể từ năm thứ 2 của nhiệm kỳ; riêng đối với nhiệm kỳ 2011-2016 thì việc lấy phiếu tín nhiệm lần đầu tiến hành tại kỳ họp đầu năm 2013.

Một vấn đề được đặt ra trong quá trình xây dựng Nghị quyết hướng dẫn là việc bỏ phiếu tín nhiệm sẽ tiến hành ngay tại kỳ họp sau khi có kết quả lấy phiếu tín nhiệm hay được thực hiện tại kỳ họp tiếp theo của Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân?

Tương tự như vậy, những người qua bỏ phiếu tín nhiệm mà không được quá nửa tổng số đại biểu tín nhiệm thì có đưa ra bỏ phiếu miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức ngay tại kỳ họp hay chờ đến kỳ họp kế tiếp?

Thường trực Ủy ban Pháp luật thiên về phương án xem xét miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức tại kỳ họp tiếp theo.

Ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng nếu người giữ chức vụ đã không được tín nhiệm thì phải tiến hành xem xét miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc cách chức luôn và bầu bổ sung người thay thế.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng không sợ không có nhân sự thay thế vì khi đưa người giữ chức vụ ra bỏ phiếu tín nhiệm thì các cơ quan chức năng đã có đánh giá về người đó và có phương án chuẩn bị nhân sự thay thế.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng cho rằng cần hướng dẫn cụ thể về quy trình xử lý khi người giữ chức vụ xin từ chức sau khi có kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu cơ quan soạn thảo xây dựng quy trình hướng dẫn lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm chặt chẽ, thận trọng, chu đáo.

Dự kiến, Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 35/2012/QH13 sẽ được thông qua trước khoảng 2, 3 tháng khi Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII khai mạc. Thành Chung/Chinhphu.vn

.