,
Cập nhật lúc 13:47, Sunday, 28/10/2012

Hướng tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XII


(QNg)- Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XII, nhiệm kỳ 2013 - 2018 sẽ diễn ra từ ngày 25 - 27/3/2013 tại Nhà văn hoá Lao động tỉnh. Đây là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, rộng rãi của cán bộ, đoàn viên công đoàn nhằm xem xét, thảo luận, đánh giá phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2008 - 2013, từ đó định ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Ngay từ đầu năm 2012, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành kế hoạch đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XII Công đoàn tỉnh, Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; đồng thời tham mưu cấp uỷ đảng lãnh đạo đại hội công đoàn và chỉ đạo các cấp chính quyền phối hợp, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, đảm bảo đại hội công đoàn các cấp diễn ra thành công, đạt kết quả tốt.

 

 Ban Chấp hành Công đoàn huyện Mộ Đức khoá VII (nhiệm kỳ 2013 - 2018) ra mắt nhận nhiệm vụ.                                            Ảnh: Kim Huệ
Ban Chấp hành Công đoàn huyện Mộ Đức khoá VII (nhiệm kỳ 2013 - 2018) ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Kim Huệ


Hướng về Đại hội XII Công đoàn tỉnh, các cấp công đoàn trong tỉnh đều tổ chức đại hội và hội nghị đại biểu nhằm thảo luận, thông qua các báo cáo của ban chấp hành; quyết định phương hướng, nhiệm vụ của công đoàn nhiệm kỳ tới; tham gia xây dựng văn kiện đại hội công đoàn cấp trên, bầu ban chấp hành mới, bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên. Đối với các đơn vị tổ chức hội nghị đại biểu (do chưa hết nhiệm kỳ), tập trung kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết đại hội, bổ sung phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hoạt động của công đoàn; tham gia xây dựng văn kiện đại hội và bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên. Đến nay, các cấp công đoàn trong tỉnh đã hoàn thành việc chỉ đạo CĐCS đại hội kết thúc nhiệm kỳ và đang tiến hành đại hội công đoàn cấp trên cơ sở. LĐLĐ huyện Mộ Đức được chọn tổ chức đại hội điểm để các cấp công đoàn trong tỉnh nắm bắt thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức đại hội đúng quy trình, Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ 2008 - 2013, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tỉnh đã có bước phát triển, có sự đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Tuy nhiên, hiện nay CNVCLĐ và tổ chức công đoàn trong tỉnh cũng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức mới. Kinh tế suy giảm, người lao động thiếu việc làm, việc làm không ổn định, việc thực thi pháp luật lao động chưa nghiêm, đời sống của đa số công nhân, lao động còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, việc xác định mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội XII Công đoàn tỉnh là một nội dung quan trọng không những trong đại hội mà còn cho cả nhiệm kỳ. Vì vậy, các cấp công đoàn trong tỉnh cần bám sát tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nghị quyết của công đoàn cấp trên, yêu cầu về đổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn, đồng thời căn cứ vào kết quả đạt được và những tồn tại trong việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ vừa qua, đặc điểm cụ thể của từng ngành, địa phương, đơn vị mà xác định mục tiêu, yêu cầu đại hội cho sát với thực tiễn.

Đối với Đại hội XII Công đoàn tỉnh, hiện nay LĐLĐ tỉnh đã triển khai các bước chuẩn bị và thành lập tiểu ban nội dung, tiểu ban vật chất- tuyên truyền giúp việc đại hội.  

LĐLĐ tỉnh đã tập trung nhân sự, huy động các nguồn lực đảm bảo đại hội được tổ chức thành công. Về báo cáo chính trị, LĐLĐ tỉnh đã bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt thực tiễn tình hình hoạt động công đoàn ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các thành phần kinh tế, đánh giá đúng việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh, Đại hội X Công đoàn Việt Nam; xác định khó khăn, tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn nhiệm kỳ mới; tiếp thu kiến nghị, nguyện vọng, đề đạt của CNVCLĐ trình đại hội. Việc xây dựng đề án nhân sự Ban Chấp hành, nhân sự Ủy ban kiểm tra, nhân sự bầu đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên đảm bảo cơ cấu, số lượng, thành phần.

Đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn tỉnh được phân bổ hợp lý cho LĐLĐ các huyện, công đoàn ngành và CĐCS trực thuộc. Địa điểm tổ chức đại hội, cơ sở vật chất, khánh tiết… được chuẩn bị chu đáo. Công tác tuyên truyền, giáo dục được đẩy mạnh. Phong trào thi đua yêu nước, hoạt động văn hóa- thể thao được phát động rộng khắp nhằm tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong suốt quá trình diễn ra đại hội. 

      
QUANG TUYẾN

 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2023/201210/Huong-toi-dai-hoi-Cong-doan-tinh-lan-thu-Xii-2196012/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
Thúc đẩy quan hệ toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga
Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Cấp cao lần thứ 20 Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Thành phố Vladivostok, Liên bang Nga, ngày 8/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin.
,
,
,