Tổng kết Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị và triển khai các chỉ thị, kết luận của TƯ và Tỉnh ủy

02:07, 31/07/2012
.

(QNĐT)- Sáng 31/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; Triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về kết quả thực hiện Chủ thị 11. Trước khi có Chỉ thị 11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành Chỉ thị 25 về việc đẩy mạnh phát hành báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh.  Sau khi có Chỉ thị 11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị Tỉnh ủy mở rộng để quán triệt nội dung Chỉ thị đến cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, các đồng chí Tỉnh ủy viên, thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

 

Đồng chí Nguyễn Minh-Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Minh-Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.


Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở chỉ đạo, triển khai việc mua báo, tạp chí Đảng ở các địa phương, đơn vị tổ chức Đảng. Nhiều cơ quan, đơn vị đã tổ chức, duy trì phong trào đọc báo ở cơ quan, đơn vị trước giờ làm việc và xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, đặc biệt là cơ quan quân sự, công an, biên phòng…

Hiện toàn tỉnh có 157 xã, phường, thị trấn nhận báo Đảng phát trong ngày (đạt 95,18%). Năm 2010, có 160 xã đặt mua báo Đảng các loại. Năm 2011 và quý II/2012 có 162 xã, phường, thị trấn đặt mua báo Đảng. Toàn tỉnh có 19 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy với 840 tổ chức cơ sở đảng, 2.537 chi bộ trực thuộc, trong đó có 2.251 chi bộ đặt mua báo Nhân dân (đạt 88,72%), 533 chi bộ trực thuộc đặt mua Tạp chí Cộng sản và trên 90% Chi bộ trực thuộc đặt mua Báo Quảng Ngãi.

Phần lớn các cơ, sở, ngành, đoàn thể, các đơn vị TƯ đóng trên địa bàn tỉnh, các địa phương và nhiều chi bộ trực thuộc, chi bộ cơ sở thường xuyên đặt mua, sử dụng báo, tạp chí của Đảng. Đặc biệt, nhiểu đồng chí đảng viên là cán bộ hưu đã dành một khoản tiền lương hưu để mua báo, tạo chí của Đảng.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.


Có thể nói, trong 15 năm qua, quán triệt Chỉ thị 11 và chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, lãnh đạo các địa phương, đơn vị, các chi đảng bộ, trường học đã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên đọc, nghiên cứu, học tập, tham khảo, áp dụng, nắm bắt thông tin, kiến thức bổ ích, cũng như tìm hiểu các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thể hiện trên các báo, tạp chí của Đảng.

Việc đọc, làm theo báo, tạp chí Đảng còn giúp cho nhiều cán bộ, đảng viên, nhân dân tích lũy kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật. Từ đó, thấy rõ được sự cần thiết cũng như tác dụng thiết thực của việc đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng. Nhất là về những gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân trên các lĩnh vực trong quá trình thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;  những kết quả, kinh nghiệm tồn tại trong quá trình thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, nghị quyết đại hội đảng các cấp; chủ trương công tác, nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và chính quyền, mặt trận đoàn thể các cấp…

Mặt khác, việc đọc, sử dụng báo, tạp chí của Đảng còn giúp cho cán bộ, đảng viên nắm bắt những thông tin cần thiết về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tệ nạn xã hội… nâng cao cảnh giác và nhận thức về sự đấu tranh của công tác phòng chống các âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, góp phần nâng cao dân trí, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tuy nhiên, do một số bộ phận dân cư, nhất là vùng sâu, vùng xa, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, cả về điều kiện phát hành gặp nhiều khó khăn, nên số lượng đặc mua báo, tạp chí Đảng còn nhiều hạn chế; một số chi bộ, khu dân cư, thôn… không có báo, tạp chí Đảng. Mặt khác, ở một số địa phương, đơn vị, cấp ủy và đảng viên chưa quan tâm đúng mức đến việc triển khai thực hiện Chỉ thị 11, ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị (Khoá VIII) và Công văn 893 ngày 28/7/2003 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chính vì vậy, trong thời gian đến các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, thủ trưởng các cơ quan, địa phương, đơn vị, trường học cần nghiêm túc thực hiện việc mua, đọc báo, tạo chí của Đảng. Xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh phản bác có hiệu quả những thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng.

Theo đó, mỗi chi, đảng bộ, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, xã, phường, thị trấn, tổ, khu dân cư đều phải có báo Nhân Dân, tạo chí Cộng sản, Báo Quảng Ngãi nhằm đạt tiêu chí của Chỉ thị 11 đề ra: Trong đó, Mỗi chi bộ ít nhất có một tờ báo Nhân Dân, một tờ Báo Quảng Ngãi; mỗi đảng bộ cơ sở có ít nhất một Tạp chí Cộng sản. Mỗi UBND, HĐND xã, phường, thị trấn, mỗi cơ sở Đoàn, hội đoàn thể xã, phường, thị trấn, trường học trong tỉnh đều phải có báo Nhân Dân và Báo Quảng Ngãi.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe triển khai Kết luận số 16 ngày 14/2/2012 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020; Triển khai Thông báo kết luận số 73 ngày 8/2/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường quan hệ đối ngoại của Đảng trong tình hình mới; Triển khai Chỉ thị số 16 ngày 8/6/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tôn giáo trên địa bàn.

Triển khai chỉ thị 16 ngày 8/5/2012 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt nam đi làm việc ở nước ngoài; Triển khai Quyết định số 221 ngày 27/4/2009 của Ban bí thư (Khóa X) về việc “Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân”. Triển khai kế hoạch đối thoại giữa Giám đốc các sở, ban ngành với nhân dân qua kênh phát thanh truyền hình Quảng Ngãi…

Tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy cũng đã phát động Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

 

M.Toàn
 

 


.