,
Cập nhật lúc 10:33, Tuesday, 24/04/2012

Đưa Nghị quyết Trung ương 4 vào cuộc sống: Đồng bộ, quyết liệt và nghiêm túc


(QNg)- Ngay sau hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu quán triệt, học tập Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", trong tháng 4 này, 19/19 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã và đang bắt tay vào triển khai các bước đầu tiên với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc.

TIN LIÊN QUAN


Đồng chí Lê Thị Kim Thùy - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Sau khi tiếp thu nghị quyết do Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã họp và nghiên cứu rất kỹ Kế hoạch 27 của Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó Ban Thường vụ khối đã xây dựng kế hoạch rất cụ thể để chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng những nội dung, phương pháp tiến hành. Chúng tôi sẽ có những hướng dẫn cụ thể đối với từng loại hình doanh nghiệp để làm sao đáp ứng được mục đích, yêu cầu đề ra.

Cán bộ chủ chốt của tỉnh quán triệt Nghị quyết TƯ 4.
Cán bộ chủ chốt của tỉnh quán triệt Nghị quyết TƯ 4.


Với đặc thù của Đảng ủy khối là không có chính quyền cùng cấp nên không xây dựng Hướng dẫn mà chỉ xây dựng Kế hoạch thực hiện, tuy nhiên là tổ chức trực thuộc triển khai phổ biến nghị quyết đầu tiên, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã nhận được hướng dẫn cụ thể từ các ban đảng của Tỉnh ủy. Sau khi được nghe truyền đạt nội dung nghị quyết, tất cả cán bộ chủ chốt, lãnh đạo các doanh nghiệp đều nhận thức được rằng, Nghị quyết TƯ 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” rất quan trọng và có ý nghĩa sống còn đối với từng tổ chức cơ sở đảng.

Đa số đại biểu tham dự cũng kỳ vọng nghị quyết sẽ đi vào cuộc sống nhanh nhất, đáp ứng yêu cầu cho mục tiêu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong khối doanh nghiệp, góp phần cùng với tỉnh đưa kinh tế - xã hội phát triển đi lên.

Đến thời điểm này, nhiều địa phương như Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ, Minh Long, Tư Nghĩa… đã hoàn thành việc học tập quán triệt Nghị quyết TƯ 4. Theo kế hoạch của Tỉnh ủy, trong tháng 4 các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy phải tiến hành đồng loạt việc quán triệt nghị quyết cho cán bộ chủ chốt và trong tháng 5 sẽ tiến hành quán triệt cho toàn thể đảng viên của các tổ chức đảng ở cơ quan, đơn vị cấp mình. Đồng thời chỉ đạo Ban Dân vận, UBMTTQVN và các đoàn thể nhân dân cùng cấp căn cứ hướng dẫn của cấp trên để tổ chức hội nghị phổ biến nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch đến đoàn viên, hội viên.

Đi đôi với việc tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, cấp ủy các địa phương trong tỉnh cũng đặc biệt quan tâm đến việc chỉ đạo tuyên truyền tập trung vào 3 vấn đề cấp bách, các nhóm giải pháp mà Nghị quyết TƯ 4 đã nêu, để góp phần triển khai và đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành Nguyễn Tấn Hải  cho biết: Nghị quyết TƯ 4 nêu ba vấn đề cấp bách và khẳng định nội dung "Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp..." là yêu cầu trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất. Đối với Đảng bộ huyện Nghĩa Hành, cả ba vấn đề nêu trên đều phải được tập trung cao độ để lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ. Song, vấn đề cấp bách đầu tiên là yêu cầu quan trọng nhất, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Đó sẽ là động lực, nền tảng để Đảng bộ huyện thực hiện có kết quả vấn đề cấp bách thứ hai và thứ ba.

Liên hệ với Nghị quyết TƯ 4, quan điểm của BTV Huyện ủy là phải thực hiện nghiêm túc, thực chất. Trong tuần này (25-26/4), BTV Huyện ủy sẽ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt, triển khai nghị quyết và tháng 5 tới sẽ phổ biến nghị quyết đến toàn thể đảng viên, đoàn viên, hội viên. Bằng chính hành động và việc làm của mình, Đảng bộ huyện Nghĩa Hành sẽ trả lời và giải quyết những vấn đề Nghị quyết TƯ 4 đặt ra. Bản thân tôi với cương vị là người đứng đầu cấp ủy sẽ phải tự kiểm điểm nghiêm túc, thẳng thắn nói khuyết điểm của mình để các đồng chí cấp dưới làm theo.

Để đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đi vào cuộc sống, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng chọn tự phê bình và phê bình là việc cần làm ngay, nhằm tạo bước đột phá để củng cố niềm tin cho toàn thể cán bộ, đảng viên. Cụ thể thông qua sinh hoạt chi bộ định kỳ, từng đảng viên mà trước hết là người đứng đầu cấp ủy phải thể hiện tính tiền phong, gương mẫu, tự giác và trung thực trong tự phê bình; đồng thời tham gia góp ý đồng chí mình một cách khách quan, nghiêm túc trên tinh thần đoàn kết, xây dựng.

Sau tự phê bình và phê bình, phải kết luận cụ thể từng vấn đề, nêu rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót. Ngoài việc tham gia góp ý trực tiếp thông qua sinh hoạt chi bộ, thường xuyên tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, chi bộ và quần chúng nhân dân nơi cư trú đối với tất cả cán bộ, đảng viên có chức, có quyền để theo dõi, đánh giá uy tín, năng lực của từng đồng chí, trên cơ sở đó tiến hành kiểm tra những tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, đồng thời phục vụ cho công tác quy hoạch, sắp xếp, bố trí cán bộ.

Đồng chí Võ Thái Nguyên - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho biết: Với 68 TCCSĐ (gồm các ban đảng của Tỉnh ủy, các sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh) và gần 3.000 đảng viên, nhiều đồng chí là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, có trình độ chuyên môn, chính trị cao, do đó việc triển khai nghị quyết phải cụ thể, thận trọng nhưng phải trọng tâm, trọng điểm và phải quán triệt nghị quyết này đến toàn thể cán bộ đảng viên trong đảng bộ, để cán bộ đảng viên nắm được tinh thần nghị quyết một cách bài bản, nhằm tạo sự thống nhất cao trong tư tưởng, hành động. Ba nhóm giải pháp mà Nghị quyết TƯ 4 nêu lên cũng là những vấn đề Đảng ủy khối đã chủ động xây dựng trong Chương trình Hành động về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Nâng cao chất lượng đảng viên giai đoạn 2011-2015".

Với nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình, quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy khối cũng rất rõ, phải tiến hành nghiêm túc, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nhất là những mặt còn yếu kém, không nể nang, né tránh; đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế phải thiết thực, khả thi. Thực hiện các giải pháp phải đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp "chống và xây", "xây và chống", nói đi đôi với làm, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, trì trệ nhất trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị…

Với sự quyết tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương, sự đồng tình, tin tưởng của đông đảo quần chúng nhân dân trong tỉnh, tin tưởng rằng Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) sẽ đi vào cuộc sống thành công, thật sự tạo chuyển biến trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.


Bài, ảnh: Thanh Thuận
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2023/201204/dua-Nghi-quyet-Trung-uong-4-vao-cuoc-song-dong-bo-quyet-liet-va-nghiem-tuc-2149748/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Chủ tịch Cuba Raul Castro Ruz
Chiều 9/4 (theo giờ địa phương, tức sáng 10/4 theo giờ Hà Nội), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba Raul Castro Ruz.
,
,
,