Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh: Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

Thứ Tư, 09:40, 25/04/2012 [GMT+7]
.

(QNg)- Sáng 24/4, Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" cho đội ngũ cán bộ chủ chốt. Tham dự hội nghị có gần 700 cán bộ là cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc; trưởng phòng các sở, ban, ngành, đoàn thể...

TIN LIÊN QUAN


Tại hội nghị, đồng chí Võ Thái Nguyên - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã truyền đạt và nhấn mạnh, Nghị quyết Trung ương 4 có ý nghĩa, tầm quan trọng rất lớn đối với công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay. Nhận thức sâu sắc những nội dung của nghị quyết sẽ tạo sự thống nhất cao và quyết tâm ra sức khắc phục những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng; ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh. Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh lưu ý, thời gian tới phải tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; triển khai việc kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 một cách chặt chẽ, nghiêm túc.

Chiều cùng ngày, hội nghị tiếp tục thảo luận, lấy ý kiến để xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" của Đảng ủy Khối, trong đó chủ yếu tập trung vào xây dựng nội dung, phương pháp và thời gian thực hiện.       

                          
Thanh Thuận
 

.