,
Cập nhật lúc 22:58, Wednesday, 29/07/2009

Sẽ có thêm hình thức kỉ luật giáng chức

Đây là hình thức kỉ luật mới được đề cập trong Dự thảo Nghị định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức. Hình thức kỉ luật này áp dụng với cán bộ, công chức giữ chức vụ vi phạm kỷ luật tương đối nghiêm trọng do lỗi không cố ý.
 
Theo Dự thảo Nghị định (do Bộ Nội vụ soạn thảo) này, hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, buộc thôi việc được áp dụng đối với mọi cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật.
 
cc
Kỉ luật nghiêm minh sẽ tạo ra những tác động tích cực (Ảnh minh hoạ)
 
Hình thức kỷ luật hạ bậc lương áp dụng đối với cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo mà tái phạm liên quan đến đạo đức công vụ; làm giả hồ sơ, lý lịch và sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp để được nâng bậc lương hoặc nâng ngạch; vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ; vi phạm tương đối nghiêm trọng những điều cán bộ, công chức không được làm.
 
Hình thức kỷ luật giáng chức áp dụng đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ vi phạm kỷ luật tương đối nghiêm trọng do lỗi không cố ý, về phẩm chất, uy tín còn có thể đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo; do trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để cơ quan, tổ chức, đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng.
   
Đối với trường hợp cán bộ, công chức giữ chức vụ vi phạm kỷ luật ở mức này nếu không còn chức danh lãnh đạo thấp hơn thì áp dụng hình thức kỷ luật cách chức.
Hình thức kỷ luật cách chức áp dụng đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ có hành vi vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng, về phẩm chất, uy tín không thể đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo; do trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để cơ quan, tổ chức, đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật rất nghiêm trọng.
 
Về hình thức kỉ luật buộc thôi việc có áp dụng với trường hợp cán bộ, công chức: sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp để được tuyển dụng; nghiện ma tuý…
Hình thức kỷ luật bãi nhiệm sẽ áp dụng đối với cán bộ giữ chức danh bầu cử theo nhiệm kỳ vi phạm pháp luật và kỷ luật nghiêm trọng không còn đủ uy tín để có thể đảm nhiệm chức danh được bầu cử.
 
Cũng theo Dự thảo, cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm để có thể giữ nguyên vị trí công tác cũ hoặc được bố trí làm công tác khác.
 
Sau 6 tháng kể từ ngày quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo và sau 12 tháng kể từ ngày quyết định kỷ luật bằng hình thức giáng chức, cách chức, cơ quan có thẩm quyền mới được quyết định nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức đã đủ hoặc quá thời hạn nâng bậc lương…
 
Cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật bằng hình thức hạ bậc lương thì thời gian nâng bậc lương được tính lại kể từ khi quyết định kỷ luật có hiệu lực.
 
Sau 12 tháng kể từ khi quyết định kỷ luật buộc thôi việc có hiệu lực, cán  bộ, công chức được đăng ký dự tuyển vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước, trừ các vị trí công tác có liên quan đến nhiệm vụ, công vụ đã đảm nhiệm trước đây.
 
Trường hợp cán bộ, công chức bị kỷ luật buộc thôi việc do phạm tội bị phạt tù thì phải sau 12 tháng kể từ khi chấp hành xong bản án, đã được xóa án tích và đã thực thiện xong các biện pháp xử lý hành chính.
 
Theo Dân trí
http://baoquangngai.com.vn/channel/2023/2009/07/1713878/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
,
Từ 28/2 xem xét hồ sơ người được giới thiệu ứng cử Quốc hội
 Từ 28/2 đến hết ngày 18/3, Hội đồng bầu cử sẽ xem xét hồ sơ của những người được các cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử. Thời gian công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội được ấn định vào ngày 1/6. 
,
,
,