Thị xã Đức Phổ cần nhận diện và khai thác tối đa lợi thế sẵn có để bứt phá, phát triển

04:02, 22/02/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 22/2, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì buổi làm việc với UBND TX.Đức Phổ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thị xã 5 năm 2021 – 2025 và năm 2022; chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023. Dự họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo TX.Đức Phổ.
 
[links()]
 
NHIỀU CHI TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẠT VÀ VƯỢT
 
Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TX.Đức Phổ Đỗ Tâm Hiển cho biết, trong năm 2021 và 2022, tình hình kinh tế - xã hội của thị xã tuy bị ảnh hưởng, tác động của dịch Covid-19, nhưng vẫn đạt được một số kết quả nhất định. Tổng giá trị sản xuất tăng cao hơn so với năm trước. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản nhìn chung phát triển ổn định. Công tác quản lý đất đai, quản lý và bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường được các cấp, các ngành chú trọng thực hiện. 
 
Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được chỉ đạo sâu sát, toàn diện. Công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, giảm nghèo,… được thực hiện tốt. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. An ninh chính trị được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được duy trì ổn định.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì buổi làm việc.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì buổi làm việc.
 
Riêng trong năm 2022, tất cả 17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đều đạt và vượt, trong đó vượt 6 chỉ tiêu so với Nghị quyết đề ra. Tiêu biểu như, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 7.300 tỷ đồng, vượt 4,3% so với kế hoạch; thu ngân sách trên địa bàn đạt 302,661 tỷ đồng, vượt 24,61% so với kế hoạch; chi ngân sách địa phương đạt 853,833 tỷ đồng, vượt 19,85% so với kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,66% vượt 8,5% so với kế hoạch;…
 
Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua TX.Đức Phổ được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả, đạt tiến độ theo yêu cầu.
 
Đặc biệt, cả hệ thống chính trị đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đột phá và trọng tâm tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TX.Đức Phổ lần thứ XXI. Qua 2 năm, hạ tầng giao thông, đô thị, thủy lợi, ứng phó biến đổi khí hậu và hạ tầng xã hội trọng điểm đã được quan tâm đầu tư xây dựng, trong đó có một số dự án đã hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng, từng bước thay đổi diện mạo và phát triển đô thị của thị xã. Hiện nay, so với tiêu chuẩn đô thị loại IV, TX.Đức Phổ đạt 90,11/100 điểm; so với tiêu chuẩn đô thị loại III, TX.Đức Phổ đạt 74,14/75,0 điểm, còn thiếu 0,86 điểm để đạt điểm tối thiểu. 
 
Chủ tịch UBND TX.Đức Phổ Đỗ Tâm Hiển báo cáo tại buổi làm việc.
Chủ tịch UBND TX.Đức Phổ Đỗ Tâm Hiển báo cáo tại buổi làm việc.
 
Bên cạnh kết quả đạt được, lãnh đạo TX.Đức Phổ cũng thẳng thắn nhìn nhận, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thị xã vẫn chưa đạt theo yêu cầu đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 2 năm 2021 và 2022 đạt thấp. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chưa đúng định hướng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chưa bền vững. Kết quả phát triển đô thị chưa đồng đều giữa các địa phương. Hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn thị xã chưa được đầu tư đồng bộ, chưa được kết nối theo quy hoạch. Ngành thương mại, dịch vụ, du lịch có sự gia tăng về số lượng, song chất lượng vẫn còn hạn chế, chưa tạo được sự phát triển đột phá, chưa phát huy hết các tiềm năng, thế mạnh của thị xã…
Năm 2023, UBND TX.Đức Phổ xác định 21 chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (tính theo giá so sánh năm 2010) từ 10% - 12,5%; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ khoảng 87 - 88%; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 9.400 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn 253,400 tỷ đồng; chi ngân sách địa phương: 707,728 tỷ đồng; sản lượng thủy sản 101.300 tấn; tạo việc làm, giải quyết thêm việc làm trong năm 9.000 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo 54%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,5% - 0,6%;..

Chủ tịch UBND TX.Đức Phổ Đỗ Tâm Hiển cho biết, cùng với xác định 21 chỉ tiêu chủ yếu và 8 nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong năm 2023, TX.Đức Phổ cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu đến năm 2025 để tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội… trong đó, chú trọng thực hiện 1 nhiệm vụ đột phá và 3 nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXI. 

“Thời gian tới, TX.Đức Phổ sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đột phá về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, kinh tế biển; phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của thị xã”, Chủ tịch UBND TX.Đức Phổ Đỗ Tâm Hiển nhấn mạnh. 
 
Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu góp ý về công tác phát triển đô thị của TX.Đức Phổ.
Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu góp ý về công tác phát triển đô thị của TX.Đức Phổ.
 
Tại buổi làm việc, lãnh đạo TX.Đức Phổ đề nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung đô thị Đức Phổ để phù hợp với Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tổng kinh phí khoảng 10 tỷ đồng; quan tâm, hỗ trợ kinh phí để TX.Đức Phổ tổ chức thực hiện trước 2 đồ án Quy hoạch phân khu 1/2000 trung tâm đô thị phía bắc đô thị Đức Phổ (Phổ Văn – Phổ Thuận – Phổ An – Phổ Quang) và Quy hoạch phân khu 1/2000 khu đô thị ven biển nối Phổ Thạnh – Phổ Vinh.
 
Hỗ trợ kinh phí có mục tiêu hằng năm từ nguồn vốn ngân sách tỉnh cho sự nghiệp kinh tế; xử lý môi trường, nước thải; đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị để phấn đấu đến năm 2025, TX.Đức Phổ đạt chuẩn của đô thị loại IV và đạt một số tiêu chí của đô thị loại III; quan tâm quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, kêu gọi, xúc tiến đầu tư lĩnh vực du lịch trên địa bàn TX.Đức Phổ gắn với lợi thế Di tích quốc gia đặc biệt Văn hoá Sa Huỳnh nói riêng và phát triển du lịch thị xã nói chung;…
 
KHAI THÁC TỐI ĐA LỢI THẾ, TIỀM NĂNG SẴN CÓ ĐỂ PHÁT TRIỂN
 
Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành cũng đã trao đổi các vấn đề kiến nghị của TX.Đức Phổ và đề xuất các giải pháp hỗ trợ, để tiếp tục đưa thị xã phát triển bền vững trong thời gian tới. 
 
Trên cơ sở ý kiến phát biểu của lãnh đạo TX.Đức Phổ và lãnh đạo các sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân TX.Đức Phổ, nhất là trong năm 2022. 
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ rõ và phân tích một số tồn tại, hạn chế của TX.Đức Phổ trong thời gian qua. Đó là, quy mô kinh tế còn nhỏ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chưa đúng định hướng; việc huy động nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách còn hạn chế; chất lượng công tác quy hoạch chưa tốt; phát triển đô thị còn chậm, chưa đồng đều giữa các địa phương; cảnh quan, kiến trúc chưa có nét đặc trưng riêng, chưa tương xứng với vai trò là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa phía nam của tỉnh; phát triển du lịch có bước khởi sắc, nhưng vẫn còn nhỏ lẻ, thiếu tính đồng bộ và bản sắc riêng, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế vốn có; công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính có chuyển biến nhưng chưa thật sự mạnh mẽ và bền vững;…
 
Lãnh đạo các sở, ngành phát biểu tại buổi làm việc.
Lãnh đạo các sở, ngành phát biểu tại buổi làm việc.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh, TX.Đức Phổ là trung tâm phía nam của tỉnh, có nhiều lợi thế, tiềm năng rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua, mức độ phát triển kinh tế của Đức Phổ chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế có được.
 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, TX.Đức Phổ cần tiếp tục phát huy tối đa những kết quả đạt được, nhận diện, khai thác tối đa vị trí, lợi thế, tiềm năng sẵn có của địa phương gắn với định hướng phát triển của TX.Đức Phổ trong nhiệm kỳ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TX.Đức Phổ lần thứ XXI đã đề ra, cũng như định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2021 – 2025 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Trong đó, lưu ý, bám sát Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, TX.Đức Phổ; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi và TX.Đức Phổ; các chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu kết luận buổi làm việc.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu kết luận buổi làm việc.
 
Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, Đức Phổ muốn phát triển nhanh, bền vững thì toàn hệ thống chính trị phải thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất, khát vọng phát triển. Cả hệ thống chính trị nói chung và các cơ quan hành chính nói riêng phải có sự thay đổi về phương pháp làm việc, tư duy, tầm nhìn về định hướng phát triển của thị xã, bằng những đề xuất, việc làm cụ thể. Xây dựng, kiện toàn bộ máy lãnh đạo ngang tầm với nhiệm vụ đặt ra. Đặc biệt, đặt các cơ quan lãnh đạo và các cơ quan thực thi nhiệm vụ tương xứng với vai trò vị thế của một thị xã.
 
Đồng thời, rà soát, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ; các Nghị quyết của HĐND tỉnh và Chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh; đảm bảo thực hiện hiệu quả chủ trương của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh và nhiệm vụ UBND tỉnh giao trên các lĩnh vực.
 
Rà soát những hạn chế, yếu kém tồn tại qua nhiều năm để có biện pháp khắc phục ngay, nhất là trong chỉnh trang, phát triển đô thị. Đầu tư, kết nối hạ tầng phải đồng bộ, xuyên suốt; mỹ quan đô thị, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường phải được đề cao. 
 
Nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch, đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị; nâng cao năng lực trong các khâu xây dựng, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, xem đây là công cụ nền tảng để định hướng phát triển đô thị. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đồng bộ với quy hoạch xây dựng phát triển đô thị; tổ chức rà soát, điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung đô thị Đức Phổ, các quy hoạch phân khu để phù hợp với Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy mô phát triển TX.Đức Phổ trong tương lai.
 
Tập trung huy động tất cả các nguồn nội lực, ngoại lực, kiểm soát chặt chẽ trong quản lý tài chính - ngân sách, phân bổ và sử dụng nguồn lực hiệu quả, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để xây dựng và phát triển đô thị, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch. Tập trung nguồn lực để thực hiện hoàn thiện kết cấu hạ tầng TX.Đức Phổ, giai đoạn 2021 - 2025; hướng đến năm 2025 hoàn thành các tiêu chuẩn đô thị loại IV và đạt các tiêu chuẩn đô thị loại III theo quy định; nâng cao chất lượng đô thị;…
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cũng đề nghị lãnh đạo TX.Đức Phổ tiếp thu tối đa ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự cuộc họp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ban ngành giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao kịp thời, đảm bảo tiến độ đề ra.
N.ĐỨC