Nỗ lực cải cách hành chính để nâng cao năng lực cạnh tranh

09:02, 03/02/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 3/2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo, tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. 
[links()]
 
Phiên họp được truyền trực tuyến tới điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Quảng Ngãi. 
 
Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cải cách hành chính (CCHC) là một trong ba nhiệm vụ đột phá chiến lược mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã xác định rất sáng suốt vì đây là điểm yếu, phải trăn trở, vì sự phát triển và lợi ích của quốc gia, dân tộc.
 
Tiếp theo Nghị quyết 01 của Chính phủ được ban hành đầu tháng 1 vừa qua, Thường trực Chính phủ vừa họp và Thủ tướng Chính phủ thay mặt ký ban hành Chỉ thị 03 để chỉ đạo, đôn đốc thúc đẩy công việc năm 2023 ngay từ ngày đầu, tháng đầu, vì tình hình nhiều khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, do đó phải bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, 3 đột phá chiến lược để thực hiện.
 
Chính phủ chỉ đạo quyết liệt thực hiện các đột phá chiến lược, trong đó có hạ tầng chiến lược, CCHC, sản xuất, tiêu dùng trong nước và xuất khẩu…
 
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc phiên họp (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc phiên họp (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).
Theo Thủ tướng, chúng ta phải tập trung thảo luận và thực hiện tốt công cuộc CCHC; các bộ, ngành, địa phương phải quán triệt tinh thần này để thực hiện nghiêm túc, thực hiện theo đúng phương châm của Chính phủ là "Đoàn kết kỷ cương - Bản lĩnh linh hoạt - Đổi mới sáng tạo - Kịp thời hiệu quả". Thủ tướng nêu rõ, năm 2022 vừa qua và qua 1 tháng đầu của năm 2023, trong thành công chung của cả nước, có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của công tác CCHC.
 
Phiên họp này nhằm đánh giá kết quả công tác CCHC năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, trong đó tập trung đánh giá những mặt được và chưa được, trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm, đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, tư duy, phương pháp tiếp cận để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, góp phần phục hồi nhanh và phát triển bền vững, giảm chi phí đầu vào, giảm tiêu cực, nhũng nhiễu, từ đó tăng sức cạnh tranh cho nền kinh tế, triển khai thực hiện tốt kế hoạch hoạt động của năm 2023 và thời gian tới.
 
Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, thời gian vừa qua, công tác CCHC đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhận thức về CCHC được nâng lên; việc triển khai các nhiệm vụ CCHC được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và có chuyển biến tích cực. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy công tác CCHC. Các bộ, ngành, địa phương đã chủ động triển khai các giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác CCHC; Công tác cải cách, hoàn thiện thể chế được chú trọng, có nhiều đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả; Công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được đẩy mạnh, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp
 
Đã cắt giảm, đơn giản hóa 1.041 quy định kinh doanh tại 101 văn bản; cả nước đã thành lập 11 nghìn 700 bộ phận một cửa các cấp để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.
 
Thủ tướng chủ trì Phiên họp thứ 3 Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ  Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng chủ trì Phiên họp thứ 3 Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Công tác cải cách bộ máy hành chính được triển khai quyệt liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực; Cải cách công vụ, công chức có nhiều đổi mới. Năm 2022 đã ban hành 3 Nghị định và đang xem xét để ban hành 3 Nghị định quy định các nội dung liên quan đến chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Giai đoạn 2020 - 2022, đã tuyển dụng gần 19 nghìn công chức và hơn 125 nghìn viên chức; khắc phục phần nào tình trạng gần 40 nghìn công chức, viên chức nghỉ việc thời gian qua.
 
Cùng với đó, công tác chuyển đổi số quốc gia được triển khai một cách mạnh mẽ, thực chất, đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Các Hệ thống thông tin phục vụ phục vụ chỉ đạo, điều hành tiếp tục được triển khai, phát huy hiệu quả.
 
Đối với tỉnh Quảng Ngãi, trong thời gian qua, công tác CCHC của tỉnh được đặc biệt quan tâm và được triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất từ lãnh đạo tỉnh cho đến các sở, ban ngành, địa phương và của cả hệ thống chính trị; đặc biệt nhận được sự hưởng ứng, đồng lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
 
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX đã xác định CCHC, nâng cao thứ hạng các chỉ số về CCHC, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Để đạt được mục tiêu đặt ra, tỉnh Quảng Ngãi đã đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành và ban hành đầy đủ các văn bản để làm cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC theo Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ và đã đạt được những kết quả trên một số lĩnh vực.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Quảng Ngãi.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Quảng Ngãi.
Cải cách thủ tục và kiểm soát thủ tục hành chính có bước chuyển theo hướng công khai, minh bạch, khắc phục sự rườm rà, bất hợp lý. Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh và Bộ phận một cửa các địa phương hoạt động hiệu quả đã tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân đến giải quyết thủ tục hành chính, nhất là giải quyết các thủ tục về  đầu tư, kinh doanh, đất đai, xây dựng.... Tổ chức bộ máy hành chính các cấp được sắp xếp, kiện toàn; Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính đã được phê duyệt. Ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức có bước chuyển biến tích cực; môi trường kinh doanh được cải thiện đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  
 
Ngoài ra, tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo, triển khai nhiều sáng kiến, giải pháp mới để đẩy mạnh hiệu quả công tác CCHC như: Trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết giảm 50% mức thu phí, lệ phí khi tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với 10 nhóm thủ tục hành chính; giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho các cơ quan trên địa bàn tỉnh (30% đối với các sở, ban ngành, 20% đối với các huyện đồng bằng, 10% đối với các huyện miền núi); giải pháp vận động cá nhân, tổ chức thanh toán trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia; xây dựng phần mềm thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên thiết bị di động để mở rộng phương thức nộp hồ sơ trực tuyến cho tổ chức, cá nhân; biên dịch các thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài, người nước ngoài (116 thủ tục) sang 4 thứ tiếng: Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản để phục vụ cho nhà đầu tư nước ngoài, người nước ngoài… .
 
Để góp phần cùng với cả nước tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng Kế hoạch CCHC của tỉnh năm 2023; trong đó, đề ra 60 nhiệm vụ cụ thể giao cho các sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện..
 
Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, thách thức đặt ra cho công tác CCHC; đi sâu phân tích, đánh giá và chỉ rõ những nội dung mới, cấp bách mà các bộ, ngành, địa phương phải triển khai thực hiện trong thời gian tới và đề xuất nhiều ý kiến hay, thiết thực, giải pháp cần thiết để đẩy mạnh CCHC trong năm 2023 và thời gian tới…
 
N.ĐỨC

.