Mộ Đức phát động xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới

04:02, 04/02/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 4/2, UBND huyện Mộ Đức đã tổ chức Lễ phát động xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM), ra quân xây dựng các công trình và Tết trồng cây năm 2023.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Đức Thọ dự lễ.

Từ những chủ trương, chính sách đầu tư, hỗ trợ của trung ương, tỉnh và nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tích cực của người dân, Chương trình xậy dựng NTM trên địa bàn huyện Mộ Đức đã đạt được nhiều kết quả. Nguồn vốn đầu tư thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020 toàn huyện hơn 1.085 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương, tỉnh 403 tỷ đồng, nguồn vốn của huyện 130 tỷ đồng, vốn lồng ghép các chương trình 377 tỷ đồng, vốn người dân đóng góp 54 tỷ đồng…

Lãnh đạo các cơ quan, địa phương trên địa bàn huyện Mộ Đức ký kết thi đua xây dựng nông thôn mới.
Lãnh đạo các cơ quan, địa phương trên địa bàn huyện Mộ Đức ký kết thi đua xây dựng nông thôn mới.

Huyện Mộ Đức đã đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi, vùng sản xuất, cụm công nghiệp, làng nghề phục vụ sản xuất; tập trung đổi mới các mô hình tăng trưởng kinh tế, tái cơ cấu ngành nông nghiệp... Đến cuối năm 2020, toàn huyện có 12/12 xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 - 2020 và 6 khu dân cư được công nhận khu dân cư kiểu mẫu.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức Phạm Ngọc Lân đã triển khai một số nhiệm vụ xây dựng huyện Mộ Đức đạt chuẩn NTM năm 2023. Cụ thể là, có 12/12 xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025, trong đó 4 xã gồm Đức Tân, Đức Lợi, Đức Thạnh, Đức Minh có ít nhất 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Thị trấn Mộ Đức đạt chuẩn đô thị văn minh. Tỷ lệ người dân hài lòng trên địa bàn huyện đối với huyện đạt chuẩn NTM từ 90% trở lên. Hoàn thành 9 tiêu chí huyện NTM theo Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh và tiếp tục thực hiện xây dựng thôn NTM kiểu mẫu theo chỉ tiêu tỉnh giao

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động.

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền biểu dương những kết quả huyện Mộ Đức đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị huyện tiếp tục duy trì, củng cố kết quả đạt chuẩn NTM, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. 

Trong đó, chú trọng phát huy sức mạnh của các tầng lớp người dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Tranh thủ các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ, lồng ghép từ các chương trình để hoàn thiện các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhằm thực hiện hoàn thành các tiêu chí huyện NTM trong năm 2023.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã tham gia trồng cây tại khuôn viên Huyện ủy Mộ Đức.

Tin, ảnh: BẢO HÒA