Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với quyết tâm chính trị cao nhất

14:30, 16/12/2022 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại cuộc họp với các sở, ngành và địa phương về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 – 2025 trong thời gian qua, kế hoạch thực hiện thực hiện trong thời gian đến.
 
Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 2 huyện là Nghĩa Hành, Tư Nghĩa và 93 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Số tiêu chí bình quân/xã đạt 16,36 (giảm 0,14 tiêu chí só với năm 2021). Về kết quả thực hiện chương trình NTM năm 2022, dự kiến có 3/5 xã đạt chuẩn NTM và 7/9 xã đạt chuẩn NTN nâng cao; TP.Quảng Ngãi đang hoàn thiện các thủ tục trình cấp thẩm quyền công nhận hoàn thành nhiệm vụ dựng NTM trong năm 2022.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp.
Kế hoạch giai đoạn 2023 – 2025, toàn tỉnh có 31 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 24 xã thuộc các huyện miền núi. Tuy nhiên, giai đoạn 2021 – 2025, ngân sách Trung ương đầu tư thực hiện chương trình NTM là trên 506,5 tỷ đồng, bằng 34,4% so với giai đoạn 2016 – 2020 (trên 1.474 tỷ đồng), ngân sách tỉnh dự kiến trên 680,1 tỷ đồng. Do đó, bình quân vốn (đầu tư, sự nghiệp) phân bổ cho xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 – 2025 chỉ trên 3,34 tỷ đồng/xã, bằng 13,16% so với giai đoạn 2016 – 2020 (là 25,4 tỷ đồng/xã). Trong khi nhu cầu vốn đối với các xã đăng ký về đích NTM giai đoạn 2021 – 2025 tối thiểu 20 tỷ đồng/xã.
 
Riêng kế hoạch xây dựng NTM năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu có 14 xã NTM nâng cao và 2 xã NTM kiểu mẫu (không tính các xã kế hoạch năm 2022 chuyển sang). Bên cạnh đó, UBND tỉnh chưa bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023, dẫn đến kế hoạch thực hiện theo Quyết định số 712/QĐ-UBND và cả giai đoạn 2021 – 2025 sẽ khó hoàn thành.
 
Tại buổi họp, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương đã thảo luận, làm rõ những khó khăn, tồn tại và bất cập trong quá trình triển khai thực hiện chương trình NTM, qua đó đề xuất những giải pháp tháo gỡ.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền yêu cầu, các sở, ngành và địa phải nỗ lực thực hiện chương trình xây dựng NTM với quyết tâm chính trị cao nhất. Những địa phương không đạt lộ trình xây dựng NTM thì phải làm rõ những nguyên nhân khách quan và chủ quan, gắn với giải pháp khắc phục. Các xã đăng ký về đích NTM năm 2022 phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình UBND tỉnh đánh giá, thẩm định.
 
Đối với kế hoạch thực hiện chương trình NTM năm 2023, các địa phương phải chủ động rà soát, đánh giá cụ thể mức độ của từng tiêu chí, qua đó phối hợp với các sở, ngành phụ trách tiêu chí để bàn giải pháp thực hiện, đảm bảo tiến trình và hiệu quả thực hiện. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền giao Sở KH&ĐT chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương bàn giải pháp lồng ghép các nguồn lực đầu tư thực hiện đúng quy định; Sở NN&PTNT tổng hợp báo cáo và tham mưu UBND tỉnh những giải pháp giải quyết cụ thể những ý kiến, kiến nghị của các địa phương, đơn vị.
 
Tin, ảnh: MỸ HOA
 
 
.