Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

16:21, 23/11/2022 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 23/11, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Thị Anh Thư đã chủ trì Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh (Nghị quyết số 23).
 
Sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở đã có nhiều giải pháp triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng. Các nội dung trong Nghị quyết được cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. 

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh phát biểu tại hội nghị.
Các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; nhiều chỉ thị, nghị quyết... về đại đoàn kết toàn dân được triển khai thực hiện đã đi vào thực tiễn cuộc sống. Đặc biệt, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, cộng đồng dân cư, nhằm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, nhân dân; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của Trung ương và địa phương, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...
 
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
Đến năm 2021, toàn tỉnh có 89,7% hộ gia đình, 94,5% thôn, tổ dân phố và 96% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 13/25 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Đẩy mạnh việc hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, đã vận động, quyên góp hơn 83 tỷ đồng, nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, nghiên cứu nâng cao nhận thức một cách sâu sắc, đầy đủ, toàn diện quan điểm của Đảng về đại đoàn kết dân tộc, về “vai trò chủ thể, vị trí trung tâm” của nhân dân trong toàn bộ quá trình xây dựng, phát triển bền vững. UBND tỉnh, các địa phương, đơn vị tiếp tục cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là tiếp tục cải cách hành chính, ban hành cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia có hiệu quả vào quản lý nhà nước và xã hội.
 
Thực hiện nghiêm túc quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết rộng rãi các giai cấp, tầng lớp nhân dân đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả. Chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân - nông dân và đội ngũ trí thức, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững...
 
Tin, ảnh: T.THUẬN
 
.