Cho ý kiến về dự toán thu, chi ngân sách năm 2023

04:11, 10/11/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 9/11, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp cho ý kiến về dự toán thu, chi ngân sách năm 2023. Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên đồng chủ trì cuộc họp.
 
[links()] 
 
Quang cảnh cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: THANH NHỊ
Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Sở Tài chính đã trình bày tóm tắt dự thảo thu, chi ngân sách năm 2023. Theo đó, dự toán thu ngân sách trên địa bàn tỉnh khoảng 23,584 nghìn tỷ đồng; trong đó thu nội địa 15,247 nghìn tỷ đồng, thu xuất khẩu 8.100 tỷ đồng; các khoản thu lớn gồm thu từ dầu 6.842 tỷ đồng, thu từ khai thác quỹ đất 2.500 tỷ đồng. Dự toán chi ngân sách năm 2023 khoảng 17,25 nghìn tỷ đồng; trong đó chi thường xuyên gần 9.400 tỷ đồng, cao hơn năm 2022 khoảng 500 tỷ đồng, chủ yếu do tăng chi chính sách giáo dục và y tế, bảo vệ môi trường.
 
Tại cuộc họp, một số sở, ngành, địa phương kiến nghị tỉnh cần quan tâm bố trí đủ kinh phí để thực hiện các chính sách lớn, như chi thực hiện chương trình chuyển đổi số, Đề án 06, sửa chữa trụ sở một số cơ quan...
 
Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cho biết, dự toán thu, chi năm 2023 của tỉnh là do Bộ Tài chính quyết định. Tuy nhiên, tỉnh cũng cần chủ động trên cơ sở thực tiễn, xác định những lĩnh vực nào có thể tăng thu thì phải theo dõi, cập nhật kịp thời, đảm bảo thu đúng, thu đủ. Về chi ngân sách, nguyên tắc, nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp nào thì cấp đó thực hiện; chi ngân sách phải bám theo dự toán, tuyệt đối không để phát sinh chi nằm ngoài dự toán. Quan điểm của tỉnh là bố trí đủ cho những khoản chi thuộc về chính sách, không để thiếu; còn các khoản chi khác, phải cân nhắc, đảm bảo cân đối thu - chi. Giao Sở Tài chính rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét bố trí bổ sung chi thường xuyên đối với một số đầu việc của sở, ngành, địa phương, đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023.
 
THANH NHỊ
 
 
 
 

.