Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

03:09, 07/09/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 7/9, Đoàn kiểm tra số 538 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
[links()]
 
Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra số 538 có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
Tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn kiểm tra, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng đoàn kiểm tra số 538 của Bộ Chính trị Trần Quốc Cường đã công bố quyết định, kế hoạch kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 538 của Bộ Chính trị. 
 
Theo kế hoạch kiểm tra tại tỉnh Quảng Ngãi, Đoàn kiểm tra số 538 của Bộ Chính trị sẽ tiến hành kiểm tra từ ngày 7 - 10/9/2022 tại một số cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan chức năng của tỉnh.
 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc.
 
Báo cáo với Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy cho biết, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, các địa phương, đơn vị nghiêm túc tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết bằng nhiều hình thức cho cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy đã chủ động cụ thể hóa việc thực hiện nghị quyết bằng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện sát với tình hình thực tiễn của mỗi cấp ủy địa phương, đơn vị. 
 
Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 10  ngày 19/7/2021 thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 149 nhiệm vụ được cụ thể hóa toàn diện các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, nội chính, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị… Đến nay, tỉnh đã triển khai thực hiện 107/149 nhiệm vụ; đang thực hiện 35/149 nhiệm vụ và có 7/149 nhiệm vụ đang chờ hướng dẫn của trung ương. 
 
Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 10 nghị quyết, 3 kết luận chuyên đề, 11 đề án, 119 kế hoạch, 7 hướng dẫn, 19 quy chế, quy định, quy trình,… để cụ thể hóa việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Tỉnh ủy và các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh quan tâm đổi mới phương pháp công tác, lề lối làm việc, hướng mạnh về cơ sở. 
 
UBND tỉnh đã ban hành quyết định cụ thể hóa chương trình hành động của Tỉnh ủy, với 10 nhiệm vụ chủ yếu và 148 nhiệm vụ cụ thể hóa tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh,…17/17 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, các cơ quan, đơn vị trực thuộc cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.
 
Công tác xây dựng Đảng, công tác Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, phát triển nguồn nhân lực được tỉnh quan tâm thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được chú trọng.
 
Từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến nay, trong điều kiện tỉnh Quảng Ngãi còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế, xã hội của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. 
 
Năm 2021, tăng trưởng kinh tế đạt 6,05%, dẫn đầu khu vực duyên hải miền Trung. Trong 6 tháng năm 2022, tổng sản phẩm (GRDP) ước đạt 27 nghìn 343 tỷ đồng, tăng 6,34% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt gần 50% kế hoạch năm. Công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh được chỉ đạo quyết liệt; lĩnh vực văn hóa - xã hội được chỉ đạo sâu sát, toàn diện.
 
Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được chỉ đạo toàn diện, thống nhất theo chỉ đạo của trung ương và diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh,… Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Qua đó tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, niềm tin của nhân dân đối với Đảng được tăng cường. 
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại buổi làm việc
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại buổi làm việc.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã làm rõ thêm một số kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, một số nguyên nhân khách quan, chủ quan. Đồng thời nhấn mạnh, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện nghị quyết tại cơ sở; nhất là khâu triển khai, công tác tuyên truyền, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng… 
 
Trên cơ sở báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và thảo luận tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc biểu dương, đánh giá cao việc Ban Thường Tỉnh ủy đã quan tâm thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, chuẩn bị báo cáo theo đề cương, cung cấp đầy đủ tài liệu cho Đoàn kiểm tra. 
 
Đồng chí Phan Đình Trạc cũng ghi nhận và đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh với nhiều hình thức linh hoạt, phong phú và có tính sáng tạo. Thông qua báo cáo, cho thấy Quảng Ngãi đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh và đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng. Các mặt hoạt động toàn diện có điểm nhấn là sự đoàn kết của tập thể, quyết tâm cao và các giải pháp cụ thể.
 
Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc lưu ý, ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể. Vì vậy, yêu cầu việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phải thực hiện thường xuyên, liên tục. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì đảm bảo chất lượng việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng và trực tiếp làm báo cáo viên. 
 
Bên cạnh đó, bám sát định hướng của trung ương, rà soát, hoàn chỉnh chương trình hành động của tỉnh và chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị hoàn thiện chương trình hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng chí cũng yêu cầu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến của các thành viên Đoàn kiểm tra, hoàn chỉnh báo cáo; trong đó, làm rõ một số nội dung về: Tình hình nghiên cứu, học tập nghị quyết; vai trò của Khu Kinh tế Dung Quất, tình hình, kết quả thực hiện giảm nghèo bền vững, nhất là vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số; tình hình, kế hoạch và kết quả phát triển kinh tế số, mô hình tăng trưởng, cơ cấu kinh tế của tỉnh và những khâu trọng tâm, đột phá của tỉnh; bổ sung phát triển văn hóa cho phù hợp với truyền thống văn hóa, lịch sử của tỉnh,…
 
Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc yêu cầu các thành viên trong Đoàn kiểm tra phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi kiểm tra; bám sát mục tiêu, yêu cầu, tuân thủ đúng quy định của Đảng về công tác kiểm tra, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
Tin, ảnh: N.ĐỨC