Thường trực HĐND tỉnh hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2022

10:06, 15/06/2022
.
(Baoquangngai.vn) - Chiều 15/6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Cao Phúc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn. 
[links()]
 
Trong 6 tháng đầu năm 2022, Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh đã thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. Chất lượng kỳ họp của HĐND tỉnh ngày càng được nâng lên rõ rệt; vai trò, trách nhiệm của các thành viên Thường trực HĐND tỉnh ngày càng phát huy. 
 
Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung và tổ chức thành công kỳ họp thứ 7, đã thông qua 23 Nghị quyết. Tổ chức họp với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan để rà soát, chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ 8, dự kiến thông qua 36 nghị quyết. Tổ chức 15 phiên họp của Thường trực HĐND để xem xét, cho ý kiến đối với 47 nội dung theo đề nghị của UBND tỉnh.
 
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
 
Hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh được triển khai thực hiện đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đề ra. Thường trực HĐND tỉnh đang tổ chức triển khai thực hiện giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả sử dụng đất của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2021. Các Ban của HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch, đề cương và đang tiến hành 5 cuộc giám sát. 
 
Thường trực HĐND tỉnh đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, địa phương giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo kết quả giải quyết để cung cấp cho đại biểu HĐND tỉnh, thông tin đến cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022. 
 
Đại diện Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố đã báo cáo tham luận làm rõ thêm một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động thẩm tra, tổ chức kỳ họp của Thường trực và các Ban HĐND các huyện, thị xã, thành phố. 
 
Kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh trong thời gian đến cần tổ chức tốt hơn hoạt động HĐND các cấp cũng như phát huy vai trò của HĐND tham gia cùng cơ quan hành chính trong lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội.
 
Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các Ban HĐND và Thường trực HĐND tỉnh, nhất là chú trọng đến chất lượng ban hành Nghị quyết, các hoạt động giám sát, thẩm tra dự thảo Nghị quyết, đề án báo cáo. Tăng cường phối hợp triển khai các Nghị quyết của HĐND đã ban hành, đưa Nghị quyết vào cuộc sống. 
 
Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu mỗi đại biểu HĐND cần xác định vị trí của mình để phát huy vai trò của người đại biểu dân cử. Cần quan tâm đến cải cách hành chính trong hoạt động. UBND tỉnh cần chỉ đạo thực hiện tích cực các nội dung, Nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành để góp phần đưa kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển. 
 
Tin, ảnh: ÁI KIỀU