Cho ý kiến một số nội dung trình HĐND tỉnh

05:06, 15/06/2022
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 15/6, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp để nghe và cho ý kiến một số nội dung trình HĐND tỉnh khóa XIII tại kỳ họp thứ 8. Dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Võ Phiên, Trần Phước Hiền.

[links()]

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã thống nhất dự thảo tờ trình về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu của chương trình là đáp ứng đầy đủ, phù hợp nhu cầu về nhà ở trên địa bàn tỉnh về cả số lượng, cơ cấu và chất lượng; nâng tỷ lệ nhà ở chung cư trong các dự án phát triển nhà ở mới; chú trọng cải thiện chất lượng nhà ở, điều kiện ở, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và đảm bảo an sinh xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp.

Sau khi nghe trình bày của Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn và ý kiến của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn chỉnh dự thảo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến. Trong đó, lưu ý tất cả nội dung về diện tích nhà ở và nhu cầu đất phải phù hợp với quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, quy hoạch sử dụng đất tỉnh giai đoạn 2021- 2030 và phù hợp với thực tiễn nhu cầu về nhà ở của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chỉ đạo đơn vị tư vấn tổng hợp, giải trình khi có ý kiến phản biện, chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

Đại biểu dự họp nêu ý kiến
Đại biểu dự họp nêu ý kiến.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thống nhất trình HĐND tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hằng năm cho các ngành, các cấp của địa phương thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025; Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, đoạn 2021-2025; Phương án giải thể Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi.  

Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất thông qua Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh; Quy định nội dung và mức chi chế độ dinh dưỡng, mức thưởng và hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Quảng Ngãi. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành chức năng của tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện nội dung dự thảo các Tờ trình theo ý kiến góp ý của đại biểu tại cuộc họp để trình HĐND tỉnh.

Tin, ảnh: LAM UYÊN

 

.