Cho ý kiến Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

12:33, 20/06/2022 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn) - Sáng 20/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.
 
Giai đoạn 2026 - 2020, tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình là hơn 11.173 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 2 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM là Tư Nghĩa và Nghĩa Hành. Riêng TP.Quảng Ngãi đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị Trung ương thẩm định, xét công nhận hoàn thành xây dựng NTM.
 
Có 89 xã đã đạt chuẩn NTM, vượt kế hoạch trung ương giao (80 xã). Số tiêu chí bình quân/xã là 15,84% tiêu chí, vượt 3,22 tiêu chí so với chỉ tiêu trung ương giao (12,62 tiêu chí/xã).
 
Giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh có 31 xã đăng ký đạt chuẩn NTM. Mục tiêu đến năm 2025, lũy kế có 7/13 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn, trong đó có ít nhất 1 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao. Cấp xã, có 120/148 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 52 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 8 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Bình quân số tiêu chí/xã là 18,25 tiêu chí, không còn xã dưới 15 tiêu chí.
 
Ở thôn, có 138/229 thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực miền núi được công nhận đạt chuẩn NTM theo Bộ tiêu chí do UBND tỉnh quy định. Dự kiến tổng nguồn vốn ngân sách để thực hiện Chương trình là hơn 2.646 tỷ đồng. 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền phát biểu chỉ đạo cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền phát biểu chỉ đạo cuộc họp.
 
Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi, cho ý kiến vào Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trong giai đoạn tới.
 
Các địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; lưu ý đầu tư lồng ghép các chương trình, dự án, tập trung nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm; chủ động, sáng tạo, nhất là trong khâu tuyên truyền, vận động, công khai, minh bạch cho người dân biết để tạo sự đồng thuận.
 
Sở NN&PTNT khẩn trường rà soát tất cả các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Các địa phương chủ động đề xuất cơ chế tạo nguồn vốn. Với những địa phương xây dựng NTM nâng cao cần chú trọng huy động vốn từ các nguồn lực. Nguồn ngân sách tập trung cho các xã có tiêu chí đạt thấp để đảm bảo sự hài hòa.
 
 
Tin, ảnh: ÁI KIỀU
 
.