Phát động hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII- 2022

16:41, 24/05/2022 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 24/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; phát động hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ VII- năm 2022. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng chủ trì hội nghị.
.
Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Dũng đã quán triệt đến các đại biểu nội dung Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
Mục đích của Kế hoạch nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào cuộc sống; tạo niềm tin, khí thế, động lực mới thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của cấp ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. 
 
Nội dung tuyên truyền trọng tâm về việc thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch số 83 ngày 26/1/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng; công tác tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm". 
 
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Dũng triển khai các Kế hoạch của Tỉnh ủy.
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Dũng triển khai các Kế hoạch của Tỉnh ủy.
 
Tuyên truyền về việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị của tỉnh trong giai đoạn mới; tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển KT - XH của tỉnh thời gian đến; kết quả thực hiện các chủ trương của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền và bước đầu phục hồi nền KT - XH của tỉnh sau đại dịch Covid-19.
 
Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên. 
Qua 6 lần tổ chức, Quảng Ngãi có 47 tác phẩm báo chí được lựa chọn tham dự Giải Búa liềm vàng; trong đó, có 1 tác phẩm đạt giải B, 2 tác phẩm đạt giải C và 3 tác phẩm đạt giải Khuyến khích. Với những thành tích đạt được, Giải Búa liềm vàng đã thắp lên không khí sáng tạo trong viết về xây dựng Đảng; góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. 

Hội nghị cũng triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ VII- năm 2022. Trong đó, yêu cầu nội dung các tác phẩm báo chí tham dự Giải Búa liềm vàng cần bám sát thực tiễn công tác xây dựng Đảng của tỉnh như: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”. 

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị của tỉnh trong giai đoạn mới. Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đối mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tưởng; tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của các bộ, đảng viên;…

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng phát biểu tại hội nghị.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phát động hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VII- năm 2022. Mong muốn các phóng viên, nhà báo, cộng tác viên,… không ngừng tìm tòi, đổi mới, đa dạng cách thức thể hiện tình cảm với Đảng, với nhân dân, đất nước và tỉnh nhà bằng những tác phẩm chất lượng. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị phát động đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tích cực viết bài hưởng ứng Giải, tạo sức lan tỏa rộng rãi, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng cũng đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Bám sát các chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc cổ vũ thường xuyên, làm cho toàn Đảng bộ, quân và dân đồng cảm, ủng hộ quan điểm về công tác xây dựng Đảng. Các cơ quan báo chí tích cực tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VII- năm 2022. 
 
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng tin tưởng đội ngũ những người làm báo của tỉnh đủ tâm, tầm, trí tuệ, uy tín, tài năng, dám dấn thân, trải nghiệm với sân chơi lớn, quan trọng này để khẳng định tài năng, trí tuệ, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. 
 
Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022 góp phần đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống; giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc thêm về Đảng và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hưởng ứng Giải Búa liềm vàng để trở thành hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, có tác dụng thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng.
Tin, ảnh: N.ĐỨC
.