Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5/2022

12:36, 12/05/2022 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 12/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối với điểm cầu ở các tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trong cả nước.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị ở điểm cầu Quảng Ngãi. Dự hội nghị có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Văn Quỳnh, các báo cáo viên Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành.
 
Tại hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đã thông báo nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.
Các đại biểu dự Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5/2022 ở điểm cầu Quảng Ngãi.
Các đại biểu dự Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5/2022 ở điểm cầu Quảng Ngãi.
Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra từ ngày 4 - 10/5/2022. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị.
 
Hội nghị lần thứ 5 khóa XIII đã thảo luận, cho ý kiến và quyết định các nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
 
Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác.
 
Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua 4 nghị quyết quan trọng, gồm: Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Nghị quyết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”. Nghị quyết về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”.
Quang cảnh hội nghị ở điểm cầu Quảng Ngãi.
Quang cảnh hội nghị ở điểm cầu Quảng Ngãi.
Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính - trị xã hội cần tập trung, tuyên truyền về kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Trong đó, tập trung vào những nội dung quan trọng, điểm mới, cốt lõi trong Thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII; bài phát biểu khai mạc, phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị và những nội dung được cung cấp tại hội nghị này để tuyên truyền, tạo sự lan tỏa rộng khắp trong cán bộ, đảng viên.
 
Đồng thời, tập trung tuyên truyền tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm, nhiệm vụ của những tháng còn lại của năm 2022; tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong thời gian tới.
 
Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG

 

.