Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIII thông qua 23 nghị quyết quan trọng

14:57, 13/04/2022 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sau 1 buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, trưa 13/4, Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
 
Thông qua nhiều nội dung quan trọng
 
Kỳ họp đã xem xét, thông qua 23 nghị quyết, trong đó có 19 nghị quyết về kinh tế - xã hội và 4 nghị quyết về công tác cán bộ. Cụ thể, đã thông qua Nghị quyết phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021; phân khai kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2022 để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông và quản lý, bảo trì đường bộ; phân khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 2); quy định về việc thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2022 – 2025.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tham gia thảo luận một số nội dung tại kỳ họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tham gia thảo luận tại kỳ họp.
Kỳ họp thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cao năng lực Trung tâm dịch vụ việc làm; dự án Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi và dự án Nâng cấp Trung tâm Công tác xã hội tỉnh. Thảo luận, thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh; chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án: Thủy điện ĐắkBa, thủy điện Trà Phong, cụm công trình thủy điện Tây Trà.
 
Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại đơn vị cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tạo điều kiện cho cơ sở khám, chữa bệnh có căn cứ thực hiện việc xét nghiệm Covid-19 cho người dân có nhu cầu và tự chi trả kinh phí, xét nghiệm theo hợp đồng cho các tổ chức, đơn vị, góp phần kiểm soát tốt dịch trên địa bàn tỉnh.
 
Thông qua các nghị quyết để thay thế, sửa đổi, bổ sung và kéo dài một số nghị quyết do HĐND tỉnh đã ban hành cho phù hợp quy định hiện hành và tình hình thực tế như: Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; bổ sung nội dung tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 13/3/2013 của HĐND tỉnh Quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp của tỉnh; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022.
Các đại biểu tham gia biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.
Các đại biểu tham gia biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.
Đặc biệt, kỳ họp đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là dấu mốc giúp nâng cao sự gắn kết giữa chiến lược - quy hoạch - kế hoạch - đầu tư của tỉnh. Qua đó, mở ra các cơ hội, không gian phát triển mới, hình thành các ngành nghề đầu tư kinh doanh mới, bảo đảm sự phát triển hiệu quả, bền vững. Đồng thời, thể hiện tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược, phù hợp với xu thế phát triển của tỉnh và cả nước.
 
Ngoài ra, kỳ họp cũng thông qua 4 nghị quyết về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền, trong đó có kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
 
Tích cực và quyết liệt thực hiện nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội
 
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này đến cử tri và nhân dân. Nêu cao trách nhiệm trước cử tri, thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của các Ban và của người đại biểu nhân dân để bảo đảm các nghị quyết của HĐND tỉnh được thực hiện hiệu quả.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu bế mạc kỳ họp.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu bế mạc kỳ họp.

“Để thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh khó khăn ấy, đòi hỏi mỗi tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu phải tích cực và quyết liệt hơn nữa. Phải chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, nhằm khôi phục phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống nhân dân. Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và nghị quyết của HĐND tỉnh để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và các mục tiêu đã đề ra trong năm 2022”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh BÙI THỊ QUỲNH VÂN.

Trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, vừa phải tăng cường phòng, chống dịch, ứng phó hiệu quả với thiên tai, vừa phải tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian tới, các sở, ngành, địa phương cần tập trung thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án giải phóng mặt bằng, nhất là dự án tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa bàn. Giải quyết nhanh các thủ tục đầu tư, giải phóng và bàn giao mặt bằng các dự án thuộc kế hoạch đầu tư xây dựng, chương trình mục tiêu năm 2022. Thanh toán, giải ngân vốn đầu tư theo đúng quy định của pháp luật, kiểm tra chặt chẽ để có biện pháp xử lý các dự án chậm tiến độ, gây lãng phí nguồn lực, lãng phí tài nguyên, đất đai mà không có lý do hợp lý. Phấn đấu hết quý II năm 2022 giải ngân đạt 40% kế hoạch.
Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.
Các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.
Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ việc cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng sự liên thông, khuyến khích cung cấp dịch vụ, làm việc trực tuyến, khắc phục tình trạng chậm trễ, phiền hà, nhũng nhiễu, thực hiện giải quyết công việc nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân. Thực hiện tốt các giải pháp thu ngân sách, chống thất thu và tiết kiệm triệt để trong chi ngân sách.
 
Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương và của tỉnh. Phát huy tinh thần quyết liệt, chủ động, tích cực vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong phòng, chống dịch bệnh. Triển khai thực hiện các giải pháp để học sinh đến trường an toàn, xây dựng kế hoạch dạy và học để hoàn thành chương trình, nội dung năm học 2021 - 2022 đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, đấu tranh trấn áp tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Kỳ họp thứ 7 của HĐND tỉnh khóa XIII đã thành công tốt đẹp. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cùng với sự đồng thuận của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và toàn thể nhân dân trong tỉnh, nhất định Quảng Ngãi sẽ vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.
 
THANH PHƯƠNG

 

.