Lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp

19:49, 10/03/2022 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 10/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Dự họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
 
Tại cuộc họp, đại diện Sở KH&CN- đơn vị được giao xây dựng dự thảo đã trình bày các nội dung chính của dự thảo nghị quyết. Mục tiêu chung của dự thảo nghị quyết làm nhằm hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với đầy đủ các thành tố, hoạt động hiệu quả để tạo lập môi trường thuận lợi cho việc hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển KT - XH, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. 
 
Dự thảo nghị quyết cũng đưa ra các chỉ tiêu cụ thể, trong đó, giai đoạn 2022 - 2025 hỗ trợ phát triển 120 -140 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ tư vấn, đào tạo, tập huấn; hình thành, phát triển 36 - 40 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hình thành 13 - 15 tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Giai đoạn 2026 – 2030, hỗ trợ phát triển 175 - 200 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ tư vấn, đào tạo, tập huấn; hình thành, phát triển 75 - 80 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phấn đấu đào tạo 40 - 50 nhà tư vấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được cấp chứng nhận;… 
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn phát biểu tại cuộc họp
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn phát biểu tại cuộc họp
Các đại biểu đã thảo luận, góp ý, làm rõ các giải pháp thực hiện nghị quyết cũng như việc phân cấp, phân quyền chức năng, nhiệm vụ của các ngành, các cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ. Các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo nghị quyết và cho rằng cần phải đánh giá hiệu quả cụ thể của Chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh thời gian qua để đưa ra các chỉ tiêu phù hợp với thực tế trong từng giai đoạn để khi nghị quyết ban hành có tính khả thi trong tổ chức thực hiện. Cần xác định các lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mang tính thế mạnh của tỉnh trong giai đoạn tới để có những định hướng và kế hoạch triển khai có hiệu quả…
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn cho rằng, việc xây dựng Nghị quyết chuyên đề về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh là cần thiết. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở tỉnh hiện ở cấp độ mới hình thành, còn sơ khai, các thành tố chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, hiệu quả thấp. Các chính sách về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chưa đầy đủ, chưa hoàn thiện, chưa thật sự trở thành động lực tác động mạnh mẽ đến sự phát triển bền vững cũng như cơ hội tăng trưởng nhanh của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nhất là chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo, liên kết đầu tư và thủ tục để thực hiện các chính sách còn bất cập.
 
Trên tinh thần của nghị quyết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn yêu cầu Sở KH&CN phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham khảo các ý kiến góp ý, phân tích, thảo luận tại cuộc họp để bổ sung, hoàn thiện dự thảo nghị quyết đảm bảo chất lượng để khi ban hành phù hợp với thực tế và có tính khả thi cao.
Tin, ảnh: H.P
.