Đổi mới, sáng tạo và cầu thị, lắng nghe để ngành Xây dựng ngày càng làm tốt nhiệm vụ được giao

19:04, 25/03/2022 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh tại buổi làm việc với Sở Xây dựng về nhiệm vụ trọng tâm của ngành Xây dựng năm 2022 vào sáng ngày 25/3. Buổi làm việc có sự tham dự của lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.
 
Theo báo cáo của Sở Xây dựng, năm 2021 triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh có khá nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 
 
Công tác quản lý quy hoạch và xây dựng đô thị ngày càng đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Kịp thời kiểm tra, thanh tra, chấn chỉnh các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động xây dựng, đưa công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp. Năm 2021, tỷ lệ dân cư đô thị dùng nước sạch đạt 89,2/89%; tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 26,7/26,5%; tỷ lệ cây xanh đô thị đạt 8,55/8,55m2/người. 
 
Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tại buổi làm việc
Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tại buổi làm việc
 
Năm 2022, ngành Xây dựng đề ra mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, đầu tư, rà soát các thủ tục hành chính, bãi bỏ những thủ tục không còn phù hợp với quy định hiện hành; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư sớm được triển khai thực hiện dự án, góp phần phát triển KT – XH của tỉnh.
 
Tập trung phối hợp với các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công công tác lập điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, nhất là điều chỉnh quy hoạch chung KKT Dung Quất, quy hoạch tỉnh. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, phát triển đô thị phù hợp với xu hướng đô thị thông minh, đô thị xanh, thân thiện môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, tập trung nâng cao chất lượng đô thị và chiến lược phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh.,…
 
Phấn đấu tỷ lệ đô thị dùng nước sạch đạt 89,3%; tỷ lệ cây xanh đô thị (TP.Quảng Ngãi, TX.Đức Phổ và các thị trấn) đạt 8,8m2/người; tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 29%. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu tại buổi làm việc
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu tại buổi làm việc
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh ghi nhận và đánh giá cao kết quả của ngành Xây dựng đạt được trong thời gian qua, đặc biệt, đã có chuyển biến tích cực trong việc thực hiện cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính,... Những kết quả đạt được đã góp phần tích cực vào kết quả phát triển KT - XH và tốc độ tăng trưởng chung của tỉnh. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã nêu ra một số tồn tại, hạn chế của ngành Xây dựng cần được khắc phục trong thời gian tới.
 
Để thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc chức năng quản lý của ngành Xây dựng trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của Sở Xây dựng cần nỗ lực, cố gắng, nâng cao tinh thần trách nhiệm nhiều hơn nữa. Khẩn trương rà soát lại các nội dung còn tồn tại hạn chế qua kiểm tra, thanh tra đã chỉ ra thuộc trách nhiệm của ngành Xây dựng để có giải pháp khắc phục. 

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh lưu ý, trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Sở Xây dựng cần bám sát các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT -XH, chương trình công tác trọng tâm UBND tỉnh đã giao cho ngành Xây dựng để tham mưu đúng thời gian, đảm bảo chất lượng; đồng thời, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ phát sinh được giao.

Ngành Xây dựng cần tiếp tục phát huy những việc làm tốt và đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, với tinh thần luôn luôn đổi mới, sáng tạo, linh hoạt và luôn cầu thị, lắng nghe để ngành Xây dựng Quảng Ngãi ngày càng làm tốt chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao.
 
Chủ tịch UBND tỉnh ĐẶNG VĂN MINH
Yêu cầu Sở Xây dựng cập nhật kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương của Trung ương quy định liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành Xây dựng; trong đó, tham mưu cho cấp có thẩm quyền tổ chức thực hiện tốt các quy định của Trung ương; hướng dẫn các ngành, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng;…
 
Tập trung rà soát, đánh giá các quy hoạch, giải pháp thoát nước mưa cho các đô thị trên địa bàn tỉnh để tham mưu cho cấp có thẩm quyền xem xét chỉ đạo giải quyết kịp thời.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cũng yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương tổ chức lập, thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng khu vực dọc tuyến ven biển Dung Quất- Sa Huỳnh; rà soát và tổ chức lập, xây dựng chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy nhanh xử lý các vướng mắc liên quan đến nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.
 
Để kịp thời đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục rà soát quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định; khảo sát, công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. Tập trung theo dõi, kiểm tra tiến độ, chất lượng thực hiện các khu tái định cư; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý trật tự xây dựng. Tếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là tinh thần, thái độ phục vụ tổ chức và công dân. 
Tin, ảnh: H.P
.