Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021

14:06, 11/01/2022 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 11/1, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.
 
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú và các Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Văn Rón, Trần Tiến Hưng, Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị.
 
Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Võ Văn Quỳnh; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình...
 
Năm 2021, công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, toàn diện, có nhiều chuyển biến mới, đạt nhiều kết quả quan trọng; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. 
 
Trong năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 51.620 tổ chức đảng và 272.512 đảng viên, trong đó có 55.666 đảng viên là cấp ủy viên các cấp; UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 3.005 tổ chức đảng và 8.982 đảng viên; cấp ủy các cấp giám sát 38.671 tổ chức đảng và 124.960 đảng viên, UBKT các cấp giám sát 26.040 tổ chức đảng và 36.924 đảng viên. 
 
Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 223 tổ chức đảng và 16.794 đảng viên; UBKT các cấp thi hành kỷ luật 194 tổ chức đảng và 3.465 đảng viên; góp phần cảnh cáo, phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi
 
Năm 2022, UBKT Trung ương sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số quy định, hướng dẫn, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, đảm bảo khoa học, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
 
Tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của UBKT cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, tính chiến đấu cao.
 
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
 
Tại hôi nghị, nhiều tham luận của các Tỉnh ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc làm rõ thêm những kết quả đạt được của các địa phương, đơn vị cũng như những mặt còn hạn chế, bất cập; đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của địa phương, đơn vị.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận, biểu dương những thành tựu nổi bật mà ngành Kiểm tra Đảng đã đạt được trong thời gian qua.
 
Qua công tác kiểm tra của Đảng đã góp phần không nhỏ làm chuyển biến, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; giúp cho môi trường xã hội thêm lành mạnh để phát triển KT -XH; đấu tranh, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm; từng bước củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đồng thời, qua kiểm tra, giám sát, ngành đã phát hiện những vấn đề còn bất cập, sơ hở trong các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời...
 
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu, năm 2022, để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, công tác xây dựng, chính đốn Đảng cần được tập trung cao. Chính vì vậy, đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, thường xuyên, liên tục và nâng lên một tầm cao mới.
 
Cấp ủy, người đứng đầu các cấp cần nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện chặt chẽ, nghiêm minh công tác thi hành kỷ luật trong Đảng, tuyệt đối không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Mọi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần khép mình vào trong kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, quy đinh về kiểm tra, giám sát, xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn; phát huy vai trò nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên và người đứng đầu. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đảng, cấp ủy cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thưc hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, vi phạm.
 
Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy định của Đảng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; khuyến khích, bảo vệ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của đất nước. Phối hợp chặt chẽ giữa UBKT và các cơ quan liên quan, phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể, các cơ quan báo chí, truyền thông, các tầng lớp nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát. Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, có bản lĩnh chính trị vững vàng, bản thân phải liêm, chính, chí công vô tư, giữ danh dự cán bộ làm công tác nội chính.
 H.P
.