Giảm nợ quá hạn, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách

14:51, 21/01/2022 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 21/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên chủ trì cuộc họp với Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh để tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
 
Theo báo cáo của Ngân hàng CSXH tỉnh, tổng nguồn vốn đến 31/12/2021 đạt 3,93 nghìn tỷ đồng, tăng 263 tỷ đồng so với năm 2020. Trong đó, nguồn vốn cân đối từ trung ương chuyển về hơn 3,16 nghìn tỷ đồng; nguồn vốn huy động tại địa phương được trung ương cấp bù lãi suất hơn 531 tỷ đồng; nguồn vốn cân đối tại địa phương hơn 236 tỷ đồng. Doanh số cho vay năm 2021 đạt trên 1,13 nghìn tỷ đồng, với 29.443 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế, tạo việc làm. Doanh số thu nợ năm 2021 đạt trên 868 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ quá hạn 0,17%, giảm gần 1,7 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đến 31/12/2021 đạt trên 3,92 nghìn tỷ đồng/93.989 hộ vay vốn còn dư nợ, tăng hơn 263 tỷ đồng so với năm 2020, tỷ lệ tăng trưởng 7,2%, hoàn thành 99% kế hoạch tăng trưởng giao năm 2021.

 

c c
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên đánh giá cao vai trò của hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh, góp phần vào công tác giảm nghèo, an sinh xã hội tại địa phương. Để hoàn thành chỉ tiêu tín dụng chính sách năm 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên đề nghị, thời gian tới, Ban đại diện Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; rà soát lại nhu cầu, chủ động đề xuất lãnh đạo địa phương, tỉnh linh động bố trí nguồn vốn phù hợp.
 
Bên cạnh đó, tích cực huy động các nguồn vốn, tăng cường bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH để cho vay đối với các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn. Đối với Ban đại diện Ngân hàng CSXH các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi tại cơ sở, đảm bảo đúng đối tượng, nhu cầu vay vốn. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ nợ quá hạn, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách…
 
Tin, ảnh: H.HOA
 
 
.