Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh:

Triển khai nhiệm vụ năm 2022

09:14, 17/01/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 14/1, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.
 
Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khen thưởng cho các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.
Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khen thưởng cho các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.
Trong năm 2021, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, thông qua nhiều biện pháp, sát với tình hình của đảng bộ. Đa số các TCCSĐ trong khối đều hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn,  chống dịch hiệu quả và tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, quan tâm sinh hoạt chuyên đề... Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có 26 TCCSĐ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 102 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ và 3 TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ.
 
Năm 2022 là năm thứ hai triển khai nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy khối tiếp tục bám sát các nghị quyết của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai toàn diện, sâu sắc các nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng. Phấn đấu có 80% TCCSĐ trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% TCCSĐ được học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Đảng bộ khối; phấn đấu kết nạp từ 180 - 200 đảng viên...
 
Tin, ảnh: T.THUẬN
 
 
 
.
.