Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh làm việc với Sở Tài chính

20:43, 13/01/2022 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn) - Chiều 13/1, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã chủ trì buổi làm việc với Sở Tài chính về nhiệm vụ công tác năm 2022. Dự cuộc họp còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên, cùng đại điện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan.
 
 
Năm 2021, Sở Tài chính đã tham mưu, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tài chính, công tác thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 23 nghìn 687 tỷ đồng, bằng 148% dự toán trung ương và bằng 130,9% dự toán HĐND tỉnh giao. Chi cân đối ngân sách địa phương ước đạt 12 nghìn 493 tỷ đồng, bằng 103,7% dự toán trung ương, bằng 99,2% dự toán HĐND tỉnh giao.
 
Bên cạnh đó, Sở Tài chính thực hiện có hiệu công tác quản lý tài chính đầu tư; quản lý chi thường xuyên và tài chính doanh nghiệp; quản lý giá và công sản; quản lý giá và phí, tài chính về đất đai. Hoàn thành một số nhiệm vụ, nội dung mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiến nghị, các kết luận thanh tra, kiểm toán.
 
Quang cảnh cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp.

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực của Sở Tài chính đối với chương trình công tác, cũng như nhiệm vụ, yêu cầu phát sinh mà UBND tỉnh đã giao trong năm 2021.
 
Đặc biệt, Sở Tài chính đã kịp thời tham mưu, giúp UBND tỉnh chủ động, linh hoạt nguồn tài chính để bố trí kinh phí, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; trình các cấp cấp thẩm quyền ban hành Kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Quảng Ngãi 2021 - 2025 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025; làm việc với các cơ quan chuyên môn của Bộ Tài chính và có kết quả cao đối với dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022; chỉ đạo kịp thời để khắc phục những sai phạm trên địa bàn tỉnh, từ các kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh kết luận tại cuộc họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh kết luận tại cuộc họp.
 
Sở Tài chính cũng đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh trình các cấp thẩm quyền ban hành các nghị quyết, cơ chế chính sách để tổ chức thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2026; rà soát các khoản nợ, báo cáo UBND tỉnh từng bước giải quyết kịp thời.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số những tồn tại, hạn chế nhất định mà Sở Tài chính cần phải lưu ý như: triển khai chậm một số nhiệm vụ, công việc mà UBND tỉnh giao, chất lượng, hiệu quả công việc chưa cao; một số nội dung trình UBND tỉnh thông qua không đúng thủ tục; công tác phối hợp với các sở, ngành chưa chặt chẽ...
 
Trong thời gian đến, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu Sở Tài chính thực hiện ngay từ đầu năm Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 4/1/2022 về tăng cường các biện pháp thu ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh. 
 
Sở Tài chính có trách nhiệm rà soát toàn diện các nguồn kinh phí đã bố trí cho ngành y tế trong năm 2021; đồng thời, xem xét lại các dự án đã ứng trước từ năm 2021 trở về trước để trình UBND tỉnh, có phương án giải quyết phù hợp.
 
“Cùng với đó, Sở Tài chính cũng khẩn trương, chủ động đề xuất UBND tỉnh xử lý, phân bổ nguồn vượt thu và nguồn tiết kiệm chi năm 2021 theo đúng Luật Ngân sách nhà nước. Tham mưu cho UBND tỉnh sơ kết việc thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 - 2025...”, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, nhấn mạnh. 
 
Tin, ảnh: THIÊN HẬU
 
.