Bộ Công an và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ký kết quy chế phối hợp

20:50, 21/01/2022 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn) - Chiều 21/1, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến “Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp”.
 
 
Trong 10 năm qua, Bộ Công an và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống tội phạm và xử lý những hành vi về vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. 
 
Việc phối hợp giữa hai ngành đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác thực hiện chế độ chính sách về bảo hiểm; răn đe, phòng ngừa vi phạm của các chủ sử dụng lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an sinh xã hội cho người dân, phát triển kinh tế, xã hội.
 
Lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ ngành Công an tỉnh và lãnh đạo, nhân viên Bảo hiểm Xã hội tỉnh theo dõi hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.
Lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ ngành Công an tỉnh và lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Bảo hiểm Xã hội tỉnh theo dõi hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.
 
Đặc biệt, ngay sau khi Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư được công bố triển khai, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam là đơn vị đầu tiên được Bộ Công an lựa chọn để thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu. Sau đó, hai ngành đã tổ chức kết nối, chia sẻ thành công Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, góp phần thúc đẩy xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.
 
Hiện nay, quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tiếp tục được thống nhất, hoàn chỉnh. Nội dung quy chế gồm có 3 chương, 9 điều, quy định đầy đủ mục đích, nguyên tắc, nội dung, hình thức và trách nhiệm giữa hai ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm trong việc thực hiện các chính sách về bảo hiểm.
 
Theo quy chế, Bộ Công an và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thực hiện phối hợp triển khai một số nội dung cụ thể như trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng và bí mật nhà nước trong các cơ quan, đơn vị; phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội và dân cư; thực hiện chế độ, chính sách về bảo hiểm đối với cán bộ, chiến sĩ, thân nhân công an…
 
Tại hội nghị, Bộ Công an đã tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho 12 cá nhân của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.
 
Tin, ảnh: THIÊN HẬU
 
.