Nỗ lực phục hồi phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh

20:57, 10/12/2021 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 10/12, tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã có bài phát biểu làm rõ thêm một số kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại trong năm 2021 và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh để phục hồi, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh năm 2022. 
 
KẾT QUẢ CỦA TINH THẦN ĐOÀN KẾT, ĐỒNG LÒNG
 
Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nêu rõ, năm 2021, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm (2021 - 2025). Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh những thuận lợi, tỉnh ta cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhất là những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. 
 
Với ý chí, sự tự tin, bản lĩnh, tinh thần dám nghĩ dám làm của lãnh đạo tỉnh cùng với sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ, chia sẻ và tham gia tích cực của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, KT - XH của tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định. 
Năm 2021, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 53.501 tỷ đồng, tăng 6,05% so với năm 2020. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 10%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14%. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 22.366 tỷ đồng, tăng 50,4% so với năm 2020. Thu hút và cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 14 dự án trong nước, với tổng vốn đăng ký 85.500 tỷ đồng và cấp phép mới 2 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 24,95 triệu USD...

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhận định, năm 2022 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021- 2025; là năm được dự báo sẽ diễn ra trong bối cảnh có những thời cơ, thách thức đan xen. Với quyết tâm cao và khát vọng vươn lên, dựa trên nền tảng sẵn có, cùng truyền thống đoàn kết, đổi mới sáng tạo, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đặt mục tiêu cao về phát triển KT – XH để nỗ lực thực hiện nhằm phấn đấu đạt mục tiêu phát triển KT - XH 5 năm (2021 - 2025) trong điều kiện các hoạt động KT - XH, sinh hoạt của người dân được hoạt động trở lại, tranh thủ kịp thời các gói hỗ trợ, phục hồi kinh tế của trung ương và kiểm soát tốt dịch Covid-19.

Năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân từ 5 - 6%. GRDP bình quân đầu người khoảng 3.280 USD. Tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ trong GRDP chiếm khoảng 64 - 65%. Phấn đấu thu ngân sách vượt mức chỉ tiêu trung ương giao trên 5%.
 
“Để đạt mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm 2022 cả hệ thống chính trị phải quyết tâm và nỗ lực trong việc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp: Kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; thúc đẩy phục hồi và phát triển KT - XH; tranh thủ các gói kích thích, phục hồi kinh tế của trung ương; tạo đột phá trong công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng thu hút đầu tư của tỉnh; giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội”, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu tại kỳ họp
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu tại kỳ họp.
 
THƯỜNG XUYÊN KIỂM TRA ĐỂ KHƠI THÔNG ĐIỂM NGHẼN
 
Về nhiệm vụ cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, UBND tỉnh đã báo cáo HĐND tỉnh đầy đủ tại Báo cáo số 205/BC-UBND ngày 26/11/2021. Vì vậy, trên cơ sở nhận diện thời cơ, điều kiện thuận lợi, cũng như các khó khăn, thách thức trong năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất cao trong chỉ đạo, điều hành, phát huy sức mạnh tập thể, đề cao vai trò, trách nhiệm của từng thành viên UBND tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi để phát huy kết quả đã đạt được cũng như khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thời gian qua. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và xử lý nghiêm khắc đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thiếu chủ động tham mưu, không thực hiện hoàn thành, hoàn thành trễ hạn, không đảm chất lượng các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.
 
Xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thường xuyên, liên tục, gắn kết chặt chẽ với từng nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2022. Kịp thời triển khai thực hiện Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch Covid-19 ngay sau khi Chính phủ ban hành và phù hợp với điều kiện của tỉnh. Chủ động xây dựng và kịp thời triển khai thực hiện khi Chính phủ ban hành Chương trình phục hồi và phát triển KT - XH đảm bảo phù hợp, khả thi trên địa bàn tỉnh, trong đó tranh thủ kịp thời các cơ chế hỗ trợ của các gói kích thích, phục hồi phát triển KT - XH của trung ương để phục hồi, phát triển KT - XH của tỉnh. Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội; Phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021- 2030 trên địa bàn tỉnh.
 
Tiếp tục triển khai xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, 5 Nghị quyết chuyên đề và 1 Kết luận trong việc thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phát giai đoạn 2021 -  2025 và Kết luận của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6, các Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp lần này đảm bảo chất lượng, kịp thời. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách, nhất là công tác giải phóng mặt bằng để đấu giá đất, đẩy mạnh đấu giá đất sạch. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính trong hệ thống các cơ quan hành chính, nhất là cấp cơ sở.
 
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT Dung Quất đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh tin tưởng Quảng Ngãi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 2022
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh tin tưởng Quảng Ngãi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 2022
Chủ tịch UBND tỉnh cũng nêu lên một số giải pháp xử lý hụt thu năm 2020; phấn đấu thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tài chính - ngân sách 5 năm (2021 - 2025) và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Đồng thời, đề nghị các cấp, ngành tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong quản lý vốn đầu tư công. Tiếp tục chỉ đạo xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để khơi thông các “điểm nghẽn” trong thu hút đầu tư, tranh thủ tối đa các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách để cùng với nguồn lực của Nhà nước sớm hoàn thành nhiệm vụ đột phá đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo động lực cho phát triển.
 
CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI
 
Năm 2022, Quảng Ngãi cũng ưu tiên nguồn lực từ ngân sách để thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 128 của Chính phủ quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Xây dựng phương án dạy và học phù hợp nhằm thích ứng an toàn với dịch Covid-19 để thực hiện được mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.
 
Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu các cấp, ngành trong hệ thống các cơ quan hành chính tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành; đổi mới mạnh mẽ về tư duy, cách thức làm việc, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Khuyến khích tư duy đột phá, hiến kế, tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói được làm được, nói ít làm nhiều; không ngại khó, ngại khổ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; chủ động, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ. Đặt việc thực hiện nhiệm vụ của các ngành, lĩnh vực trong xu thế cạnh tranh chung với các ngành, lĩnh vực tương ứng của các tỉnh trong khu vực. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh tin tưởng, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn cùng với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh nhà, chắc chắn Quảng Ngãi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 2022, tạo nền tảng quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo Quốc phòng - An ninh trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.
N.ĐỨC – X.HIẾU 
 
.