Lấy ý kiến xây dựng Dự án Luật Đất đai sửa đổi

14:00, 24/12/2021 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 24/12, Bộ TN&MT tổ chức Hội thảo trực tuyến về tổng kết thi hành Luật Đất đai và lấy ý kiến để xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Phó Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Quốc Tân chủ trì hội thảo tại điểm cầu Quảng Ngãi. 
 
Sau 7 năm tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013, công tác quản lý đất đai đã đạt được kết quả quan trọng, tạo ra hành lang pháp lý đồng bộ, chặt chẽ và khả thi cho việc khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả đất đai, khai thác nguồn lực đất đai cho việc phát triển kinh tế - xã hội.
 
Tuy nhiên, nguồn lực về đất đai chưa thực sự được khai thác, phát huy đầy đủ và bền vững; việc sử dụng đất ở nhiều nơi còn lãng phí, hiệu quả thấp. Có tình trạng bỏ hoang đất nông nghiệp, tình trạng tham nhũng, trục lợi và thất thoát nguồn thu ngân sách liên quan đến đất đai vẫn còn diễn ra.
 
Vi phạm pháp luật đất đai còn xảy ra nhưng chưa được ngăn chặn, xử lý kịp thời. Tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và vi phạm pháp luật về đất đai còn diễn biến phức tạp, tỷ lệ đơn thư khiếu nại chiếm tỷ lệ trên 60% trong tổng số đơn thư khiếu nại. 
 
Các đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu Quảng Ngãi.
Các đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu Quảng Ngãi.
 
Trước thực tế đó, Bộ TN&MT xây dựng Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 254 điều được bố cục thành 17 chương. So với Luật Đất đai 2013, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tăng 3 chương và 42 điều.
 
Luật quy định rõ cả trách nhiệm tổ chức thi hành Luật Đất đai và xử lý trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền trong tổ chức thi hành. 
 
Việc bổ sung một số chương quy định về tổ chức thi hành Luật Đất đai nhằm làm rõ hơn trách nhiệm tổ chức thi hành Luật Đất đai của cơ quan, người có thẩm quyền, bảo đảm luật thực hiện đúng, đầy đủ, rõ trách nhiệm của các bên.
 
Tại hội thảo, đa số các địa phương thống nhất với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Bộ TN&MT xây dựng và cho rằng các quy định của dự thảo được sửa đổi, bổ sung sẽ giải quyết được bất cập, vướng mắc giữa Luật Đất đai với các Luật liên quan trong thực tiễn.
 
Lãnh đạo các tỉnh, thành phố cũng trao đổi các vấn đề còn ý kiến khác nhau. Sau hội thảo, Bộ TN&MT sẽ tiếp thu, tổng hợp để xây dựng hoàn chỉnh Luật Đất đai (sửa đổi) trình Chính phủ, Quốc hội xem xét.
 
 
Tin, ảnh: ÁI KIỀU
 
.
.