Đồng hành và trách nhiệm

15:14, 07/12/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Hôm nay (ngày 7/12), Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ khai mạc. Kỳ họp diễn ra trong 4 ngày và dự kiến sẽ thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Trong đó, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; kế hoạch đầu tư công năm 2022; kế hoạch tài chính 5 năm (2021 - 2025); dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022; phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách trung ương; điều chỉnh và phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương...
 
Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng sẽ ban hành nghị quyết: Về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 - năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách năm 2022 - 2025; quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương áp dụng từ năm 2022 và những năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025; cùng nhiều nội dung quan trọng khác...
 
Tính cả kỳ họp này, thì trong năm đầu của nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh khóa XIII đã tổ chức 6 kỳ họp. Với con số này, Quảng Ngãi là một trong những tỉnh, thành phố tổ chức nhiều kỳ họp nhất trong năm. Điều này cho thấy, HĐND tỉnh khóa XIII đã đồng hành và rất trách nhiệm trong việc thực hiện vai trò quyết định của mình đối với những vấn đề quan trọng, cấp bách của tỉnh.
 
Có thể nói, năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nhưng Quảng Ngãi đã đạt kết quả khá toàn diện trên cả phương diện phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội. Đó là nhờ tinh thần chủ động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh. Trong đó, nổi bật là, Tỉnh ủy đã ban hành 4 kết luận, 5 nghị quyết chuyên đề và cụ thể hóa 3 nhiệm vụ đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 
 
Cùng với đó, các quyết sách do HĐND tỉnh dự kiến ban hành trong kỳ họp này và những nghị quyết đã được ban hành trong năm 2021 đã kịp thời thể chế hóa chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đây là cơ sở để UBND tỉnh, các ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ, để vượt qua những khó khăn, thách thức do những tác động khách quan, nhằm tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.
 
HOÀNG HÀ
 
.