UBND tỉnh họp cho ý kiến về tiến độ quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050

20:14, 09/11/2021 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 9/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã chủ trì buổi làm việc với các sở ngành, địa phương và đơn vị tư vấn để nghe và chỉ đạo tiến độ tổ chức lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. 
 
Tham dự buổi làm việc có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn, Võ Phiên, Trần Phước Hiền. Buổi làm việc diễn ra tại 2 điểm cầu, điểm cầu thứ nhất tại UBND tỉnh Quảng Ngãi và điểm cầu thứ 2 tại Paris (Pháp) với sự tham gia của các chuyên gia tư vấn quốc tế. 
 
Theo báo cáo của Sở KH&ĐT (cơ quan lập quy hoạch tỉnh), trên cơ sở các quy định liên quan, Sở KH&ĐT đã giao Ban quản lý dự án lập quy hoạch tỉnh triển khai công tác đấu thầu và tiến hành lựa chọn đơn vị tư vấn lập gói thầu số 2: Lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030. 
 
Về công tác lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (gói thầu số 3), đến nay, đang tiến hành đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn; dự kiến phê duyệt, ký hợp đồng và bắt đầu triển khai lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược từ tháng 12/2021. Đồng thời, Sở KH&ĐT cũng đã bổ sung hồ sơ phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai tỉnh… 
 
Tại buổi làm việc, đơn vị tư vấn báo cáo UBND tỉnh về tình hình công tác lập quy hoạch tỉnh; đồng thời, nêu ý tưởng ban đầu và một số nhận định, định hướng chủ đạo về phát triển kinh tế tỉnh và xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để có cơ sở tiếp tục triển khai lập quy hoạch tỉnh…
 
Các chuyên gia của đơn vị tư vấn nhận định, để Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi cần chẩn đoán và giải quyết các thách thức lớn về khai thác đa dạng và hiệu quả nguồn lực địa phương, thúc đẩy cân bằng xã hội, tăng cường sức chống chịu của lãnh thổ trước thời tiết cực đoan và biến đổi khí hậu, và bảo tồn cho tương lai.
 
Theo đó, các chuyên gia xác định 3 tầm nhìn chiến lược của tỉnh trong thời gian tới. Đó là, phát triển dựa trên những ưu thế riêng có của mình - hướng đến mô hình phát triển kiểu mẫu bền vững. Quảng Ngãi một điểm đến mới, chuyên sâu trên cung kinh tế trọng điểm miền Trung, liên kết với thành phố Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Bình Định trở thành trung tâm kinh tế khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Quảng Ngãi (kết hợp Quảng Nam) phát huy lợi thế riêng có để trở thành trung tâm hậu cần cảng biển, kinh tế biển - đảo, hành lang kinh tế đông tây.
 
Về phương pháp tiếp cận, các chuyên gia nhận định việc xây dựng một chiến lược phát triển lãnh thổ mang tính chia sẻ là điều cần thiết để đảm bảo tính hiệu quả trong quá trình thực thi quy hoạch.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu kết luận cuộc họp
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu kết luận cuộc họp
 
Sau khi nghe ý kiến của liên danh đơn vị tư vấn và các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành, địa phương; đặc biệt là vai trò đầu mối của Sở KH&ĐT trong quá trình triển khai thực hiện các bước lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. 
 
Đồng thời, Sở KH&ĐT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch một cách kịp thời theo chỉ đạo của Trung ương, cũng như theo Quyết định 1574 ngày 12/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 
Về triển khai các bước trong thời gian đến, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&ĐT căn cứ vào khối lượng công việc cụ thể của từng giai đoạn để đánh giá tính khả thi trong việc triển khai các bước lập quy hoạch tỉnh. Nếu không đáp ứng quỹ thời gian thì tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Kế hoạch 119 của UBND tỉnh và xin ý kiến Bộ KH&ĐT.
 
“Căn cứ vào khối lượng công việc triển khai trong thời gian đến và nội dung của từng giai đoạn, giao Sở KH&ĐT xây dựng kế hoạch đáp ứng với từng giai đoạn. Nếu vượt thời gian 24 tháng thì xin ý kiến Bộ KH&ĐT để tư vấn, hướng dẫn thêm”, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nói. 
"Tất cả các cơ quan có liên quan đến nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục từ nay cho đến khi quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm chính về nội dung lập quy hoạch ngành, địa phương mình để tích hợp vào quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi. Nếu trong quá trình thực hiện các đơn vị có tắc trách thì Sở KH&ĐT phải báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý”
 
Chủ tịch UBND tỉnh ĐẶNG VĂN MINH.

Quá trình triển khai thực hiện lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu, các cơ quan liên quan và đơn vị tư vấn phải tuân thủ, bám chắc quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ về tên quy hoạch, thời kỳ, phạm vi, ranh giới quy hoạch; quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch; nội dung, phương pháp lập quy hoạch; thành phần, hồ sơ lập quy hoạch. 

Trong quá trình phối hợp với đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan, các ngành, địa phương phải nhìn ra được lợi thế và bất lợi để định hướng phát triển trong quy hoạch của tỉnh lần này. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh: Đây là sản phẩm trí tuệ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Hình thành quy hoạch tỉnh thực hiện cho 10 năm đến và có tầm nhìn 20 năm sau, cho nên, tất cả các cơ quan, đơn vị có liên quan khi triển khai nhiệm vụ quy hoạch phải tuân thủ đầy đủ các bước theo quy hoạch và lấy ý kiến rộng rãi của nhiều đối tượng. Càng nhiều đối tượng tham gia thì chất lượng và tính khả thi của quy hoạch càng cao. Nếu sau này quy hoạch có bất cập ở ngành nào thì người đứng đầu các sở, ngành đó phải chịu trách nhiệm. 
 
Giao Sở KH&ĐT làm cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc, phối hợp với đơn vị tư vấn và các sở, ngành địa phương có liên quan để giải quyết tất cả các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh là người trực tiếp chỉ đạo công tác lập quy hoạch và giải quyết tất cả các vướng mắc có liên quan. 
 
Tin, ảnh: N.ĐỨC
.