Nghe và cho ý kiến một số nội dung trình HĐND tỉnh

06:11, 16/11/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 16/11, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến một số nội dung trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 6 diễn ra vào cuối năm 2021. Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 
[links()]
 
Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe Sở Nội vụ trình bày dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố và hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; dự thảo Nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2030. Sở LĐ-TB&XH trình bày dự thảo Quy định mức chi quà tặng nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) và Tết cổ truyền trên địa bàn tỉnh.
 
Ban Dân tộc tỉnh trình bày Nghị quyết thông qua kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021 - 2025.
 
Đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung các dự thảo.
Đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung các dự thảo.
 
Sở GD&ĐT trình bày Quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại KCN; giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có KCN thuộc tỉnh; Quy định nội dung và mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.
 
Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất nội dung 4 dự thảo trình HĐND tỉnh, gồm: Nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2030; Quy định mức chi quà tặng nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) và Tết cổ truyền trên địa bàn tỉnh; Quy định nội dung và mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; Quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại KCN; giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có KCN tỉnh.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đề nghị các đơn vị khẩn trương hoàn chỉnh các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp để trình HĐND tỉnh vào Kỳ họp thứ 6.
 
 
Tin, ảnh: ÁI KIỀU