Cho ý kiến về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022

06:11, 17/11/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 17/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp để nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền. Dự cuộc họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền.
[links()]
 
Tại cuộc họp, Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021 và dự toán thu NSNN trên địa bàn và chi ngân sách địa phương (NSĐP) năm 2022; điều chỉnh và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (nguồn vốn ngân sách địa phương).
 
Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (nguồn vốn NSĐP); thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước) giai đoạn 2021 - 2025.
 
Tổng thu NSNN trên địa bàn ước đạt trên 22.366 tỷ đồng, bằng 123,6% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 141% so với thực hiện năm 2020. Chi cân đối NSĐP cả năm ước đạt gần 12.985 tỷ đồng, bằng 107,8% dự toán trung ương giao, bằng 98,4% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng trên 77% so với cùng kỳ năm trước.
 
Đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung các báo cáo.
Đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung các báo cáo.
 
Dự kiến dự toán thu NSĐP năm 2022 đạt trên 23.540 tỷ đồng, tăng hơn 4.300 tỷ đồng so với Bộ Tài chính giao. Dự kiến tổng chi là trên 13.743 tỷ đồng.
 
Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh: Quảng Ngãi vẫn chưa quyết toán NSNN năm 2020 do mất cân đối thu, chi ngân sách. Vì vậy, Sở Tài chính cần tính toán trong kế hoạch dự toán ngân sách 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, tăng thu từ tiền sử dụng đất để đảm bảo điều kiện thực hiện quyết toán năm 2020. UBND tỉnh thống nhất sẽ trình HĐND tỉnh trong kỳ họp cuối năm 2021 nội dung quyết toán ngân sách năm 2020.  
 
Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất một số nội dung do Sở KH&ĐT trình về điều chỉnh và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 phần vốn NSĐP và phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn trung ương giai đoạn 2021 - 2025. 
 
Theo kế hoạch, tổng nguồn vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của địa phương là 24.602 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự kiến có biến động về tình hình thu, chi NSĐP nên cần điều chỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành sớm hoàn thiện các báo cáo theo chương trình công tác để trình Tỉnh ủy và HĐND tỉnh.
 
Tin, ảnh: ÁI KIỀU