Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh

05:10, 07/10/2021
.

(Baoquangngai.vn)- Ngày 6/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Công điện khẩn gửi các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Tổ chức Chính trị- Xã hội, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, BQL KKT Dung Quất và Các KCN tỉnh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó Áp thấp nhiệt đới, bão:

   Xem  nội dung công điện:

 

 

 


.