Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh

Phải đảm bảo tiến độ chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp

11:31, 25/10/2021 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 25/10, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề và kỳ họp cuối năm.
Dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Võ Phiên, Trần Phước Hiền và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.
 
Tại cuộc họp, có 5 sở, ngành báo cáo tiến độ chuẩn bị 8 nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề dự kiến vào tháng 11/2021. Có 12 sở, ngành báo cáo tiến độ chuẩn bị 33 nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm. Trong đó, đề xuất hủy hoặc chuyển một số nội dung sang kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh vào Quý I/2022.
 
Quang cảnh cuộc họp của UBND tỉnh để nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề và kỳ họp cuối năm
Quang cảnh cuộc họp của UBND tỉnh để nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề và kỳ họp cuối năm
 
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhận định, việc chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp của HĐND tỉnh trong thời gian qua được triển khai khá chậm. Do đó, thời gian tới, các sở, ngành cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị chu đáo, chất lượng và đảm bảo tiến độ các nội dung đăng ký trình HĐND tỉnh.
 
Các sở, ngành căn cứ vào quy chế làm việc của UBND tỉnh và phân công nhiệm vụ cụ thể của Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo đối với các nội dung trước khi trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết.
 
Đối với 8 Nghị quyết trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp chuyên đề vào tháng 11/2021, thống nhất với các nội dung đã trình. Tuy nhiên, yêu cầu hủy bỏ “Nghị quyết hủy bỏ danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ đã được chấm dứt chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư”, theo đề xuất của Sở TN&MT. Thống nhất chuyển nội dung “Thông qua Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ (mở rộng) đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” sang kỳ họp chuyên đề năm 2022.
 
Đối với các Nghị quyết dự kiến trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với các đề xuất của các sở, ngành, nhưng có thay đổi một số nội dung. Trong đó, thống nhất chưa trình “Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020, vì chưa cân đối được tài chính”. Hủy bỏ “Đề án hỗ trợ xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn - miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025”. Đồng thời, chuyển 6 nội dung trình HĐND từ kỳ họp cuối năm sang kỳ họp chuyên đề năm 2022.
 
Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG

 

.