Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi

19:14, 03/09/2021 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Ngày 3/9, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định khẩn thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi. Trụ sở của trung tâm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh, số 52 Hùng Vương, TP.Quảng Ngãi.
 
Nhiệm vụ của Trung tâm Chỉ huy: Tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; của các bộ, ban, ngành Trung ương; của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Quảng Ngãi, UBND tỉnh trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
 
Tiếp nhận các thông tin khẩn cấp về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; kết quả chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thường xuyên nắm bắt, tiếp nhận ý kiến phản ánh, khó khăn, vướng mắc của cơ quan, đơn vị, nhân dân, doanh nghiệp trong quá trình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
 
Chỉ đạo xử lý các thông tin khẩn cấp về dịch bệnh Covid-19, trường hợp vượt quá thẩm quyền, đề xuất với Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, UBND tỉnh để chỉ đạo, triển khai các biện pháp, giải pháp quyết liệt, kịp thời trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; ngăn chặn, không để dịch bệnh lây lan, phát sinh trên địa bàn tỉnh.
 
Kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh cấp ủy, UBND, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban, ngành, đơn vị, nhân dân và doanh nghiệp trong việc triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống dịch; kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh, chấn chỉnh, kiểm tra, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu và chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch.
 

 Xem Quyết định 803/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh:

 

 

 

 
 
 
 
.