Bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 4, khóa XX

16:07, 14/07/2021 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sau gần 2 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, sáng ngày 14.7, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra .
 
Với tinh thần làm việc nghiêm túc, Hội nghị đã thảo luận báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021; Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; báo cáo tổng kết thực hiện Kết luận số 31-KL/TU về phát triển KT-XH, giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi và dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy khóa XX về đẩy mạnh phát triển KT-XH, giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi; báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 1.7.2016 của Tỉnh ủy khóa XIX về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị và dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy khóa XX về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị.
 
Các đại biểu dự hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến đối với các nội dung trình hội nghị; liên hệ, làm rõ trách nhiệm của đơn vị, địa phương đối với những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực để tiếp tục thực hiện hiệu quả trong thời gian tới. Hội nghị cũng đã thống nhất cao với các dự thảo Kết luận, Nghị quyết trình tại hội nghị. 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu bế mạc hội nghị
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu bế mạc hội nghị
 
Phát biểu bế mạc hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh: Hội nghị lần này chúng ta đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện các Kết luận, Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và bàn, thảo luận kỹ để ban hành Kết luận, Nghị quyết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đây là cơ sở để triển khai tổ chức thực hiện tốt trong thời gian đến.
 
“Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền ngay sau kết luận hội nghị và các nghị quyết được ban hành, các địa phương chủ động triển khai, quán triệt đầy đủ đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh. Mỗi cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực sự gương mẫu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân, quyết tâm thực hiện các kết luận, nghị quyết của Tỉnh ủy đã ban hành, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX”, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh. 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân cũng trao đổi, gợi mở một số vấn đề để các cấp, các ngành triển khai thực hiện trong thời gian tới. Cụ thể là, các cấp, các ngành cần tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; siết chặt vùng ngoài và kiểm soát tốt bên trong. Tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức người dân trong công tác phòng, chống dịch; nêu cao tinh thần trách nhiệm của các Tổ Covid cộng đồng.
 
Các sở, ngành chủ động nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh tháo gỡ vướng mắc về cơ chế để triển khai thực hiện và tận dụng các nguồn lực. Đổi mới trong công tác phân bổ nguồn lực, vốn đầu tư. Tập trung ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; xây dựng nông thôn mới, giữ sự ổn định và phát triển tại các địa phương được công nhận nông thôn mới.
 
Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền, trong đó, cần nhìn nhận, đánh giá sát tình hình, điểm nghẽn để có giải pháp tháo gỡ cho từng địa phương, đơn vị…
H.P
.