Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án 896

12:04, 23/04/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 23.4, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu trong toàn quốc, để tổng kết Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020 (Đề án 896).
[links()]
Qua 8 năm triển khai, việc thực hiện Đề án 896 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, đã tạo nền tảng để nâng cao hiệu quả quản lý dân cư theo hướng hiện đại; triển khai các phương án cải cách hành chính; xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, xã hội số.
 
Thực hiện các nhiệm vụ của Đề án, Bộ Công an đã phối hợp với các bộ, ngành rà soát 5 luật, 2 nghị định, 12 thông tư cần sửa đổi; đã xây dựng, đề xuất Quốc hội thông qua Luật Cư trú (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.
 
Ngày 25.2, Chính phủ, Bộ Công an đã bấm nút khai trương hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân. Hiện nay, Bộ Công an đang chỉ đạo hoàn thiện, bổ sung, cập nhật dữ liệu để hệ thống chính thức đi vào hoạt động. Đồng thời, triển khai quyết liệt chiến dịch cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân hoàn thành trước ngày 1.7.
 
Đến nay, trong tổng số 1.934 thủ tục hành chính có yêu cầu thông tin công dân để giải quyết, các Bộ, ngành đã đề xuất đơn giản hóa đối với 1.126 thủ tục hành chính, chiếm 58,2%. Trong đó, đề xuất bãi bỏ, hủy bỏ 34 thủ tục hành chính; đơn giản hóa trình tự thực hiện đối với 28 thủ tục hành chính; cắt giảm thành phần hồ sơ của 1.042 thủ tục hành chính; sửa nội dung 812 mẫu đơn, 201 tờ khai và đơn giản hóa 22 giấy tờ công dân.
 
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án 896 ở điểm cầu Quảng Ngãi
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án 896 ở điểm cầu Quảng Ngãi
 
Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 đã thực hiện rà soát độc lập và đề xuất rà soát bổ sung đối với 399 thủ tục hành chính, đề xuất các phương án đơn giản hóa mạnh mẽ hơn đối với 406 thủ tục hành chính, nâng tổng số thủ tục có phương án lên 1.525 thủ tục hành chính.
 
Chính phủ đã thông qua 19 nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước. Sau khi Chính phủ ban hành các nghị quyết này, các Bộ, ngành đã khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, giao nhiệm vụ cụ thể của từng Bộ, ngành nhằm sửa đổi văn bản, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản có quy định liên quan đến việc yêu cầu thông tin công dân tại mẫu đơn, tờ khai và yêu cầu nộp giấy tờ công dân.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số vấn đề tồn tại trong quá trình thực hiện Đề án. Cụ thể, việc xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử chưa đồng bộ, thống nhất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; việc khai thác, kết nối giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành chưa có sự chuyển động đồng bộ. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã sẵn sàng, nhưng nhiều Bộ, ngành, địa phương chưa có phương án khai thác, sử dụng hiệu quả...
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao sự đóng góp của các bộ, ngành, địa phương trong việc nỗ lực triển khai Đề án 896. Thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt và hoàn thành việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước.
 
Ngoài ra, các Bộ, ngành, địa phương cần phải tiếp tục nhiệm vụ kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; khai thác, sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.
 
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo, Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống cấp căn cước công dân đảm bảo minh bạch, chính xác, kịp thời. Hoàn thành cơ sở dữ liệu về dân cư để chia sẻ với các Bộ, ngành, địa phương phục vụ thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến giấy tờ công dân, quản lý dân cư.
 
Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để thực hiện hai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân. Bám sát tiến độ cơ sở dữ liệu về dân cư để tham mưu tích cực trong việc cải cách hành chính liên quan đến quản lý dân cư…
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

 


.