Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

12:30, 20/04/2021 [GMT+7]
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng  20.4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh.

 

Tham dự Hội nghị có Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong triển khai thực hiện cuộc vận động.

TIN LIÊN QUAN

Qua 5 năm thực hiện, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được triển khai rộng khắp trên địa bàn 954 khu dân cư trong toàn tỉnh với nhiều kết quả đáng kể được thể hiện theo 5 nội dung của Cuộc vận động như: giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm từ 2 – 3 %, đến cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh giảm còn 6,44% với 23,6 nghìn hộ nghèo; góp phần đưa 86 xã và 2 huyện (Nghĩa Hành, Tư Nghĩa) đạt chuẩn nông thôn mới; trong 5 năm, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động được số tiền gần 153 tỷ đồng; tổ chức 164 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, tổ chức 66 Hội chợ triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh với doanh thu trên 250 tỷ đồng;...

 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Quảng Ngãi trong 5 năm vừa qua. Cuộc vận động đã thực sự lan tỏa, thấm sâu trong từng cộng đồng khu dân cư trên địa bàn tỉnh, trở thành phong trào thi đua chung của toàn dân và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng nông thôn mới của từng địa bàn khu dân cư.

 

Góp phần nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm của gia đình, dòng họ trong việc xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở để xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, xây dựng cộng đồng bình yên. Tạo thành một nguồn lực vô cùng quan trọng trong Nhân dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp để xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

 

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động
Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động

 

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại Quảng Ngãi trong thời gian tới, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi bên cạnh tiếp tục triển khai các phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới như báo cáo đã chỉ ra, cần tiếp tục quán triệt sâu rộng đến các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;

 

Tiếp tục tăng cường có hiệu quả hơn trong công tác phối hợp, phân công triển khai thực hiện Cuộc vận động giữa các sở ngành, đoàn thể với MTTQ các cấp của tỉnh Quảng Ngãi; Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi quan tâm bố trí ngân sách theo tinh thần Thông tư số 121/2017/TT-BTC chính về Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trao tặng bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong triển khai thực hiện cuộc vận động.
Trao tặng bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong triển khai thực hiện cuộc vận động.

 

Dịp này, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 14 tập thể và 15 cá nhân; tặng bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho 12 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2020.

T. Nhàn

.
.