HĐND tỉnh giám sát công tác bầu cử tại huyện Tư Nghĩa

11:04, 22/04/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 22.4, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức đã có buổi làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Tư Nghĩa để giám sát tình hình triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
[links()]
Việc triển khai công tác bầu cử trên địa bàn Tư Nghĩa được tổ chức thực hiện đảm bảo về thời gian theo kế hoạch của Trung ương, tỉnh và huyện, đúng quy định của Luật Bầu cử. Cán bộ và nhân dân đã nhận thức và biết được cuộc bầu cử đang được tiến hành từ nay đến ngày bầu cử là Chủ nhật, 23.5.2021.
 
Ngày 16.4, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị hiệp thương lần ba để chốt danh sách người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 là 52 người. Trong đó, tỷ lệ nữ chiếm 46,15%, trẻ tuổi 40,38%, dân tộc thiểu số 1,92%, ngoài đảng 13,46%, tái cử 28,85%. Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam cấp xã, thị trấn cũng tổ chức Hội nghị hiệp thương lần ba để hoàn thành danh sách người ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn là 601 người.
 
Quang cảnh buổi làm việc của HĐND tỉnh để giám sát công tác bầu cử tại Tư Nghĩa
Quang cảnh buổi làm việc của HĐND tỉnh để giám sát công tác bầu cử tại Tư Nghĩa
 
Huyện Tư Nghĩa có 98 khu vực bỏ phiếu. Đến ngày 14.4, UBND các xã, thị trấn đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri với hơn 100 nghìn người. Ủy ban bầu cử huyện Tư Nghĩa đã tham mưu cho UBND huyện phân bổ 998 triệu đồng cho các xã, thị trấn và phòng Nội vụ để thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử.
 
Thời gian đến, Ủy ban bầu cử huyện, xã, thị trấn sẽ lập và công bố danh ách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử; niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ở khu vực bỏ phiếu theo đúng thời gian quy định. Tổ chức tập huấn công tác bầu cử cho các tổ chức phụ trách bầu cử cấp huyện, xã. Tăng cường kiểm tra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn về công tác bầu cử ở tất cả các địa phương…
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức yêu cầu huyện Tư Nghĩa tiếp tục bám sát kế hoạch và hướng dẫn của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND để triển khai đảm bảo đúng tiến độ, thời gian theo kế hoạch đề ra; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác bầu cử. Duy trì và làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là đơn thư liên quan đến người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cả trước, trong và sau dịp bầu cử.
 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức lưu ý về việc lập, niêm yết danh sách cử tri bảo đảm theo đúng quy định và theo hướng dẫn của Trung ương, tỉnh. Chủ động xây dựng kịch bản kịp thời ứng phó nếu có dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn huyện để cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại địa phương diễn ra thành công, thực sự là ngày hội của toàn dân.
 
Sau buổi làm việc, đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tại khu vực bỏ phiếu tại thôn Năng Tây 1, xã Nghĩa Phương và tổ dân phố 3, thị trấn La Hà.
Tin, ảnh: Thanh Phương

 


.