Khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3, khóa XX

09:44, 25/03/2021 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 25.3, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3, khóa XX.
 
Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3 sẽ tiến hành sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác cán bộ và tổng kết việc thực hiện Kết luận số 17-KL/TU ngày 19/4/2016 của Tỉnh ủy khóa XIX về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực trong hệ thống chính trị và phục vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016- 2020.
 
Thông qua Kết luận của Tỉnh ủy khóa XX về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tổng kết việc thực hiện Kết luận số 18-KL/TU ngày 19.4.2016 của Tỉnh ủy khóa XIX về đẩy mạnh phát triển công nghiệp giai đoạn 2016- 2020. Thông qua Nghị quyết của Tỉnh ủy khóa XX về huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển công nghiệp. 
 
Đồng thời, hội nghị sẽ tiến hành thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020- 2025 của tỉnh; Nghe báo cáo về tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 của tỉnh trong thời gian qua, nhiệm vụ trong thời gian đến; Nghe báo cáo về những công việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo giải quyết giữa 2 kỳ Hội nghị Tỉnh ủy (lần thứ 2 và 3);… 
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu khai mạc hội nghị
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu khai mạc hội nghị

 

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh: Nội dung chương trình của Hội nghị Tỉnh ủy lần này có nhiều vấn đề quan trọng, là hai trong số ba nhiệm vụ đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, có tính định hướng cho sự phát triển lâu dài của tỉnh. Bên cạnh đó là nội dung về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 của tỉnh và một số nội dung quan trọng khác. 
 
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng để hoàn thiện các báo cáo, kết luận, nghị quyết và quyết định các vấn đề quan trọng.
 
Hội nghị diễn ra trong 2 ngày (25 và 26/3), Báo Quảng Ngãi điện tử sẽ thông tin chi tiết nội dung của hội nghị trong các bản tin sau.
N.ĐỨC
.