Hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em khuyết tật thuộc hộ nghèo ở cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập

19:48, 10/12/2020 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 10.12, tại kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa XII, đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận mức hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em khuyết tật thuộc gia đình hộ nghèo và hộ cận nghèo trong thời gian chăm sóc, nuôi dạy, giáo dục hoà nhập và phục hồi chức năng tại cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập. 
 
Tại phiên họp, Giám đốc LĐTB& XH tỉnh Lương Kim Sơn được sự uỷ quyền của UBND tỉnh trình bày Nghị quyết mức hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em khuyết tật thuộc gia đình hộ nghèo và hộ cận nghèo trong thời gian chăm sóc, nuôi dạy, giáo dục hoà nhập và phục hồi chức năng tại cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
 
Theo đó, toàn tỉnh hiện có 3.788 trẻ em là người khuyết tật, trong đó có 2.585 trẻ em thuộc dạng khuyết tật nặng và khuyết tật đặc biệt nặng đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng.
 
Trong đó, có 303 cháu là trẻ em khuyết tật nặng và khuyết tật đặc biệt nặng, 137 trẻ em khuyết tật thuộc gia đình hộ nghèo, cận nghèo đang được chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng tại 5 cơ sở bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.
 
Đại biểu thảo luận các nội dung trình tại phiên họp
Đại biểu thảo luận các nội dung trình tại phiên họp
 
Việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật tại cộng đồng còn gặp rất nhiều khó khăn do một số cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập chưa chủ động được nguồn kinh phí để hoạt động, chế độ ăn, uống hàng ngày cho trẻ khuyết tật chủ yếu dựa vào nguồn hỗ trợ của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm làm từ thiện, trong khi đó gia đình của các trẻ khuyết tật hầu hết có hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo nên mức đóng góp không cao, không ổn định.
 
Tại phiên họp các đại biểu đã thống nhất thông qua Nghị quyết mức hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em khuyết tật thuộc gia đình hộ nghèo và hộ cận nghèo trong thời gian chăm sóc, nuôi dạy, giáo dục hoà nhập và phục hồi chức năng tại cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, với mức hỗ trợ 400.000 đồng/trẻ/tháng đối với trẻ em khuyết tật ở bán trú và 800.000 đồng/trẻ/tháng đối với trẻ em khuyết tật ở nội trú.
 
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông các nội dung UBND tỉnh trình tại phiên họp
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông các nội dung UBND tỉnh trình tại phiên họp
 
Cũng trong phiên họp chiều nay (10.12), các đại biểu đã thảo luận và thông qua các Nghị quyết về việc Quy định chức danh, bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Điều chỉnh nguồn Trung ương thưởng vượt dự toán thu ngân sách năm 2018; Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;...
 
Sáng mai (10.12), Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa XII sẽ tiếp tục thảo luận thông qua các Nghị quyết Kế hoạch phát triển KT- XH 5 năm 2021- 2025; Kế hoạch phát triển KT- XH năm 2021 và tiến hành bế mạc. 
 
M.Toàn- H.P
.